AU2MATE ER VILDE MED

Praktikanter

TIL AUTOMATION & INDUSTRIEL IT

få indblik i Danmarks stærkeste team indenfor automation & industriel IT OG VÆR MED TIL AT UDVIKLE NYE BANEBRYDENDE APPLIKATIONER
FACTS OM AU2MATE:
 • International virksomhed med hovedkontor i Silkeborg

 • Softwarevirksomhed som udvikler automationsløsninger til bl.a. mejeri- og fødevareindustrien, biotek- og pharmaindustrien samt fiskeriindustrien

 • Kontorer i Dubai, Sverige, Norge, UK, Tyskland, Portugal, Frankrig og Australien

 • Afdeling i Silkeborg som er dedikeret til IT og MES løsninger

 • Fælles fritidsaktiviteter for de som har lyst

PRAKTIKFORLØBET

Som praktikant hos Au2mate A/S får du afprøvet din teoretiske viden i praksis, og du vil få et varieret indtryk af, hvad arbejde indenfor automation og industriel IT kan indeholde.

Vi har haft praktikanter igennem en årrække og oplever stor gensidig værdi af samarbejdet. En del af vores praktikanter er efter afsluttende uddannelse blevet fastansat hos os.

AU2MATE PROFIL

Au2mate er en international virksomhed der leverer automation og industriel IT til kunder i hele verden.

Au2mates systemer bygger på platforme fra de førende leverandører af PLC-, SCADA- & MES-systemer og er designet i nøje overensstemmelse med den enkelte kundes ønsker og behov.

Vi er en 100% vidensbaseret virksomhed og har derfor fokus på vidensdeling og på at du udvikler dig fagligt og får mulighed for at udnytte dit fulde potentiale.

Udover kontorer i Danmark har Au2mate afdelinger i Dubai, Sverige, Norge, England, Frankrig, Tyskland, Portugal og Australien.

I 2015 grundlagde Au2mate sit eget inhouse trænings- og uddannelsescenter Au2mate Academy som bruges til uddannelse af kunder, praktikanter og medarbejdere. 

TIDLIGERE PRAKTIKANTER HAR BL.A. ARBEJDET MED:
 • Projekter/udvikling indenfor automatisering og industriel IT
 • PLC/SCADA design/programmering/test
 • Deltage i panel-/anlægstest
 • Idriftsættelse af løsninger

Efter endt praktikperiode er det desuden muligt at skrive bachelorprojekt for Au2mate. Bachelorprojekter kan bl.a. omhandle standard for HMI panel løsning til dataopsamling og rapportering, Indkøring af automatiseringsleverance på tanke, Energiforbrug og optimering mv.

AU2MATE TILBYDER:
 • Fastlagt introduktionsforløb om Au2mate
 • Praktikforløb tilpasset dig og dine kompetencer
 • Tilknyttet fast division/team
 • Kurser og træning i Au2mate Academy (interne undervisere og kursusfaciliteter)
 • Udvalgt leder/praktikantansvarlig til sparring omkring opgaver og udvikling
 • Deltagelse i opgaver og projekter, med mulighed for at skabe netværk på tværs af divisioner/teams

ANSØGNING

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Mette Marie Stig-Jørgensen –
HR Manager på tlf. +45 2322 6050

Send motiveret ansøgning og CV til job@au2mate.dk eller klik på ANSØG nedenfor.

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Head Office:

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FOLLOW US


Exhibition