AU2MATE

Din globala partner
inom process­automation
och industriell IT

Au2mate utvecklar och levererar kompletta automationslösningar med fokus på optimering av processer och minimering av avfall, energiförbruk och negativ klimatpåverkan. Våra lösningar har utformats med fokus på stor användarvänlighet, driftsäkerhet och optimal användning av industri 4.0-tekniker för att säkra din investering. Vi kan erbjuda utbildning och upplärning åt både anläggningsoperatörer och tekniker i vårt träningscenter Au2mate Academy samt kompetent support via vår 24/7 Hotline. Au2mate – din partner och leverantör av kvalitetslösningar och en garanti för optimal drift av din processanläggning.

Nr. 1 i knowhow & erfarenhet

AU2MATE LEVERERAR

Au2mate levererar högkvalitativa automationslösningar och industriell IT med ett primärt fokus på processindustrin inom livsmedels- och dryckessegmentet.

Vi hanterar alla aspekter av automationsleveranser från hårdvara, processpecifikationer / design och mjukvara för alla automationssegment från PLC, HMI, SCADA till integration med MES och ERP.

Genom en standardiserade metoder, internationella ISA-standarder, kunskapsdelning och ett effektivt team av ingenjörer, kan vi hantera alla slags automationsuppgifter från små uppgraderingar till stora “Greenfield”-projekt.

AU2MATE ACADEMY

Au2mate Academy är ett kunskapscenter inom mejeriautomation som erbjuder utbildning och upplärning av chefer, operatörer och tekniker inom mejeriautomation.

Utbildningen omfattar bland annat automationskoncept, instrumentering, PLC, SCADA och MES konstruerade enligt gällande industristandarder och bästa praxis enligt bland annat S88 och S95.

Au2mate råder över nya, moderna undervisningslokaler på vår adress på Frichsvej i Silkeborg. Det finns klassrum för teori samt en funktionsduglig processanläggning med linjestyrning som består av mottagning, råvarulager, pastörisering, bufferttank, utlastning/fyllning samt ClP-anläggning.

Utbildning och upplärning via Au2mate Academy är dessutom en integrerad del av projektplanen för större uppdrag och projekt som utförs av Au2mate.

AU2MATE SERVICEKONCEPT

24/7 hotlinesupport

Au2mate erbjuder ett komplett servicepaket för alla system som Au2mate utvecklar och levererar i samarbete med våra kunder.

Servicetjänsterna baseras på kundernas behov och bygger på Au2mates kärnkompetens och erfarenhet av automation som inkluderar instrumentering, PLC, SCADA och MES.

Ett effektivt team av erfarna ingenjörer kan som första instans nås dygnet runt och i kombination med full uppbackning från resten av Au2mates team garanteras den maximala och mest effektiva drifttiden på kundernas processanläggningar.

Standardlösningar

AU2MATE PRODUKTER

Au2mate har utvecklat ett antal produkter som stödjer våra högteknologiska automationslösningar. Produkterna är förankrade i Industri 4.0 och ingår tillsammans med vår expertis, standardiserade mjukvaror och know-how i den digitala verktygslådan som garanterar att våra kunder får de bästa lösningarna. Du hittar mer information under “Produkter”.

OEE

Au2mate OEE Module (Overall Equipment Effectiveness) är ett unikt mjukvaruverktyg för optimering av anläggningens effektivitet – från en separat enhet / maskin till en hel processlinje eller fabrik.

DOCUMENT MODULE

Au2mate Document Module är ett “smart” dokumentationssystem som ser till att all anläggningsdokumentation lagras elektroniskt på ett säkert och försvarligt sätt. Samtidigt är det enkelt och intuitivt för användarna att få åtkomst till dokumentationen.

Data analysis module

Au2mate’s dataanalysmodul är ett analysverktyg för att optimera produktionsprocesser.

Genom att analysera och fokusera på produktionsprocesser kan företag uppnå stora besparingar i form av tid och resurser

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Huvudkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FÖLJ OSS


Exhibition