AU2MATE

ACADEMY

Au2mate Academy är ett kunskapscenter för mejeriautomation som erbjuder utbildning och upplärning av chefer, operatörer och tekniker inom mejeribranschen. Utbildningen vänder sig till både ledning och driftpersonal samt teknisk personal och omfattar: automationskoncept, instrumentering, PLC, SCADA och MES konstruerat enligt rådande industristandarder och bästa praxis enligt bland annat S88 och S95.

Au2mate academy

Ett kunskaps­center för mejeri­automation

Mejerianläggningar blir större och mer komplexa – både med hänsyn till processer och använd automationsteknik. Samtidigt ökar kraven på prestanda inklusive optimering av processer för att minska avfall, energiförbrukning och rengöringsmedel samt förbättra anläggningarnas tillgänglighet. Detta leder till att kraven på drift- och underhållspersonal ökar i relation med kontinuerlig optimering – plus mertid för felsökning och reparationer av anläggningar och automationssystem! Au2mate Academy erbjuder specifika kurser inom mejeriautomation. Utbildningen vänder sig till både ledning och driftpersonal samt teknisk personal och omfattar: automationskoncept, instrumentering, PLC, SCADA och MES konstruerat enligt rådande industristandarder och bästa praxis enligt bland annat S88 och S95.

Disciplinerna som man kan utbildas inom är bland annat: Drift, hårdvara, mjukvara, instrumentering, OEE, spårbarhet, rapportering och dokumentation. Dessutom erbjuder Au2mate Academy kundanpassade utbildningar enligt överenskommelse!

Au2mate råder över nya, moderna undervisningslokaler på vår adress på Frichsvej i Silkeborg. Det finns klassrum för teoriutbildning samt en funktionsduglig processanläggning med linjestyrning som består av mottagning, råvarulager, pastörisering, bufferttank, utvägning/fyllning samt ClP-anläggning. Anläggningen är tillverkad i miniskala för drift med vatten. Anläggningen har konstruerats enligt industriell standard med instrumentering, PLC, SCADA och MES för att man ska kunna utbilda sig både inom teori och praktik i ett korrekt sammanhang!

Kontrollsystemet inkluderar lösningar
som används i mejeriindustrin:

 • Wonderware Intouch/IAS med virtualiserade serverar
 • Siemens S7-400- och 1500-system
 • Siemens ET200S och ET200SP I/O
 • Siemens och Allen Bradley lokala HMI-paneler
 • Danfoss, Siemens och Allen Bradley frekvensomformare
 • Allen Bradley CompactLogix-system
 • Allen Bradley Point I/O
 • ASi, PROFINET & PROFIBUS fieldbus
 • Säkerhetsutrustning
 • Trådlös teknik
 • SQL-databas
 • ERP-integration
 • Instrumentering
 • Ställdon

Processanläggningen inkluderar följande enheter för huvudprocesser:

 • “Road tanker” + reception
 • Tank för råprodukter (2 st.) + mixning
 • Pastörisering
 • Tank för färdiga produkter (2 st.)
 • CIP-anläggning med 4 tankar och 1 linje
 • Hjälpanläggning för kallt och varmt vatten + tryckluft

LADDA NER DATABLAD

Ladda ner Au2mate Academy datablad.

LADDA NER Branderup case

Ladda ner Au2mate Academy Branderup case.
AU2MATE ACADEMY KURSER

Kontakta service- och utbildningskoordinator Heidi S. Ravn för mer information och anmälan:

Tack till våra sponsorer
och samarbets­partners

Vi vill tacka alla sponsorer och samarbetspartners
som levererade stöd / utrustning i samband med etableringen av Au2mate Academy.

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Huvudkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FÖLJ OSS


Exhibition