AU2MATE

PRODUKTER

Au2mate har utvecklat ett antal produkter som stödjer våra högteknologiska automationslösningar. Produkterna är förankrade med Industri 4.0 och ingår tillsammans med vår expertis, standardiserade mjukvaror och ”know-how” i den digitala verktygslådan som garanterar våra kunder de bästa lösningarna.

AU2MATE OEE MODULE

Au2mate OEE Module (Overall Equipment Effectiveness) är ett unikt mjukvaruverktyg för optimering av anläggningarnas effektivitet – från separata enheter / maskiner till en hel processlinje eller fabrik.

OEE Module kan enkelt integreras ovanpå befintliga enheter / linjer och utgör ett kraftfullt verktyg för identifiering av bland annat:

  • OEE-värden och visning på kontrollpaneler
  • De 10 mest vanliga orsakerna för driftstopp (insatsområden)
  • ”Här och nu”-status för linjer / produktionsordrar
  • Användardefinierade rapporter per batch / skift / dag
Användarnas gränssnitt utgörs av en webbaserad HTML5-kontrollpanel. Alla användare kan bygga individuella kontrollpaneler med KPI-data som är av intresse för den enskilda medarbetaren.
  • Konfigurerbar OEE-kontrollpanel
  • Anläggningsmodell som konstruerats enligt S88-modellen
  • Dataanalys för optimering av anläggning
  • Integrerad produktionsplanering
Kontakta ditt lokala Au2mate-kontor för en demonstration av OEE Module.

Ladda ner PDF

Hämta den här lösningen som datablad.

DOCUMENT MODULE

Au2mate Document Module är ett “smart” dokumentationssystem som ser till att all anläggningsdokumentation lagras elektroniskt på ett säkert och lämpligt sätt – samtidigt som användarna kan nå dokumentationen på ett enkelt och intuitivt sätt.

Dokumentationen lagras på en databasserver och nås via QR-koder i den fysiska installationen som skannas in med en surfplatta.

Dokumentation som exempelvis underhållsmanualer, operatörsmanualer och instruktionsfilmer laddas upp och lagras på servern i en S88-databasstruktur. Det är användaren själv som konstruerar databasstrukturen i konfigurationsprogrammet som medföljer Document Module. Dokument infogas enkelt genom att dra och släppa dem i databasen.

Kontakta ditt lokala Au2mate-kontor för en demonstration av Document Module.


LADDA NER PDF

Hämta den här lösningen som datablad.

AR MODULE

Au2mate AR (Augmented Reality) Module är ett kraftfullt komplement till den traditionella informationen som hämtas via SCADA-stationer i kontrollrummet och ger produktionschefer, laboratoriepersonal m.fl. möjligheten att genast nå information om anläggningsstatus, tankarnas innehåll, kritiska processvärden m.m.

Genom att hålla en surfplatta eller smartphone framför den installerade anläggningsutrustningen kommer ett virtuellt lager av information på kameraskärmen ge användaren omedelbar åtkomst till utvalda nyckeldata för processen. Systemet kan konfigureras på så sätt att larm för kritiska värden blir en integrerad del av lösningen.

Kontakta ditt lokala Au2mate-kontor för en demonstration av AR Module.


LADDA NER PDF

Hämta den här lösningen som datablad.

24/7 Hotline

+45 8720 3090


FÖLJ OSS

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
mail@au2mate.dk

GDPR