AU2MATE

PRODUKTER

Au2mate har utvecklat ett antal produkter som stödjer våra högteknologiska automationslösningar. Produkterna är förankrade med Industri 4.0 och ingår tillsammans med vår expertis, standardiserade mjukvaror och ”know-how” i den digitala verktygslådan som garanterar våra kunder de bästa lösningarna.

Au2plant

 • ÖKAR ANLÄGGNINGENS FUNKTIONALITET OCH PRESTANDA

 • GER ENHETLIG FUNKTIONALITET/OPERATÖRSGRÄNSSNITT I HELA FABRIKEN OBEROENDE AV MASKINLEVERANTÖR

 • MINSKADE KOSTNADER FÖR STYRPROGRAMVARA

 • MINSKAD TID OCH KOSTNAD FÖR DRIFTSÄTTNING AV PROGRAMVARAN

 • INNEHÅLLER MODULER FÖR SÖMLÖS MES/ERP-INTEGRATION


PROGRAMVARA FÖR DIGITALISERING AV ANLÄGGNINGAR

Au2plant är ett stabilt programvarupaket för PLC, HMI och SCADA som innehåller de grundläggande programvarumodulerna, skärmnavigering, metodik och procedurer för att säkerställa en utmärkt basapplikation för kundens automationsprojekt.

Ramverket lämpar sig både för helt nya anläggningar och för projektuppgraderingar och ger en betydande minskning av tid och kostnader för mjukvaruutveckling och driftsättning.

Au2plant integrerar all kunskap och bästa praxis från mejeriindustrin genom Au2mates mångåriga erfarenhet inom mejeribranschen.


Au2plant – Scada:

 • Standardlayout för topplist och menyer

 • Standard för larmsystem och passerkontroll

 • Avancerade filtrerings- och sökfunktioner

 • Funktioner för uppspelning

 • Stöd för flera språk

 • Stöd för flera skärmar

 • Mallar för visualisering och styrning av anläggningskomponenter (ventiler, motorer etc.)

 • Standardgränssnitt för material- och orderhantering

 • Standardmoduler för datainsamling till produktionsdatabas

Au2plant – plc:

 • Styrmoduler för styrning av anläggningskomponenter

 • Standardiserad datastruktur för gränssnitt till MES och händelsestyrd datainsamling

 • Grundläggande funktioner (kommunikation, synkronisering av tid etc.)

 • Strukturerat styrspråk i alla moduler

 • Objektorienterad programvarustruktur för flexibelt underhåll och utvecklingKONTAKTA ELLER LADDA NER PDF

Kontakta Au2mate för mer information om Au2plant eller ladda ner lösningen som ett datablad.


AU2MATE OEE MODULE

Au2mate OEE Module (Overall Equipment Effectiveness) är ett unikt mjukvaruverktyg för optimering av anläggningarnas effektivitet – från separata enheter / maskiner till en hel processlinje eller fabrik.

OEE Module kan enkelt integreras ovanpå befintliga enheter / linjer och utgör ett kraftfullt verktyg för identifiering av bland annat:

 • OEE-värden och visning på kontrollpaneler
 • De 10 mest vanliga orsakerna för driftstopp (insatsområden)
 • ”Här och nu”-status för linjer / produktionsordrar
 • Användardefinierade rapporter per batch / skift / dag
Användarnas gränssnitt utgörs av en webbaserad HTML5-kontrollpanel. Alla användare kan bygga individuella kontrollpaneler med KPI-data som är av intresse för den enskilda medarbetaren.
 • Konfigurerbar OEE-kontrollpanel
 • Anläggningsmodell som konstruerats enligt S88-modellen
 • Dataanalys för optimering av anläggning
 • Integrerad produktionsplanering
Kontakta ditt lokala Au2mate-kontor för en demonstration av OEE Module.

Ladda ner PDF

Hämta den här lösningen som datablad.

DOCUMENT MODULE

Au2mate Document Module är ett “smart” dokumentationssystem som ser till att all anläggningsdokumentation lagras elektroniskt på ett säkert och lämpligt sätt – samtidigt som användarna kan nå dokumentationen på ett enkelt och intuitivt sätt.

Dokumentationen lagras på en databasserver och nås via QR-koder i den fysiska installationen som skannas in med en surfplatta.

Dokumentation som exempelvis underhållsmanualer, operatörsmanualer och instruktionsfilmer laddas upp och lagras på servern i en S88-databasstruktur. Det är användaren själv som konstruerar databasstrukturen i konfigurationsprogrammet som medföljer Document Module. Dokument infogas enkelt genom att dra och släppa dem i databasen.

Kontakta ditt lokala Au2mate-kontor för en demonstration av Document Module.


LADDA NER PDF

Hämta den här lösningen som datablad.

Separator upgrade Unit

Au2mate har utvecklat ett ”paket” som är skräddarsytt för att uppgradera styrsystemen till separatorer. De nuvarande styrsystemen kommer att bytas ut 1:1 mot ett nytt system från Siemens eller Rockwell, men inget kommer att ändras i installationen, kabeldragningen och gränssnitten mot system som sitter uppströms eller nedströms från separatorn. Ett nytt bakplan och en ny HMI-manöverstation levereras också för att installeras i den befintliga kontrollpanelen.

FUNKTIONEN STÄLLS IN SOM DEN BEFINTLIGA APPLIKATIONEN MED FÖLJANDE ALLMÄNNA LÄGEN/FUNKTIONER:

 • Starta/stoppa separatorn från lokal HMI
 • Val av produktion eller CIP
 • Timing och kontroll över delvis eller fullständig avslamning
 • Registrering av drifttimmar

Timerinställningar:

 • Avstängningsfördröjning
 • Tid för delvis avslamning
 • Tid för fullständig avslamning
 • Installationen kan ingå eller utföras av köparen

LADDA NER PDF

Hämta den här lösningen som datablad.

MASStermate

Standardiseringsenheten från Au2mate används för automatisk standardisering med hög noggrannhet av fetthalten mätt i % i gräddlinjen och mjölklinjen efter en mjölkseparator. Standardiseringsenheten kan användas i både nyinstallerade och befintliga anläggningar.

Standardiseringsenheten kan användas som fristående enhet eller så kan den integreras helt sömlöst i fabrikens styrsystem. Enheten testas i förväg och levereras färdig för installation i mejeriet.

GRUNDUTFÖRANDE

Standardiseringsenheten Au2mate MASStermate levereras förmonterad med kablarna anslutna och testad på ramen. Följande utrustning ingår i leveransen:

 • Kontrollpanel
 • 2 st. massflödessändare
 • 1 st. flödessändare
 • 2 st. reglerventiler
 • 2 st. processventiler
 • 2 st. manometrar

TILLVAL

 • S88-integrering med fabrikens system
 • Gränssnitt till mjölkanalysator
 • Tankstandardisering
 • Uppkopplingsmöjlighet för fjärrunderhåll

LADDA NER PDF

Hämta den här lösningen som datablad.

Data Analysis Module

Au2mate’s dataanalysmodul är ett analysverktyg för att optimera produktionsprocesser.

Genom att analysera och fokusera på produktionsprocesser kan företag uppnå stora besparingar i form av tid och resurser

 • Enkel o snabb åtkomst till data
 • Snabb översikt över data
 • Optimeringsverktyg – minskar slöseri och sparar tid
 • Mycket flexibel rapporttjänst
 • Jämför med “Golden batch” för att öka effektivitet och analysera data
 • Anpassningsbara intressepunkter
 • Dokumentera dina processer

Applikationen kommer med hjälp av rapporter och genom en intuitiv grafisk instrumentpanel med indikation på avvikelser, varningar och kritiska larm, vägleda personalen att trimma och justera processerna för att optimera effektiviteten, kvaliteten och kostnaden. Samtidigt minimeras avfall, vilket är bra för miljön


LADDA NER PDF

Hämta den här lösningen som datablad.

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Huvudkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FÖLJ OSS


Exhibition