AU2MATE

PRODUKTER

Au2mate har udviklet et antal produkter til at supportere vore højteknologiske automationsløsninger. Produkterne er funderet i Industri 4.0 og indgår, sammen med vore kompetencer, softwarestandarder og knowhow, i den digitale værktøjskasse, der sikrer vore kunder de bedste løsninger.

AU2MATE OEE MODULE

Au2mate OEE Module (Overall Equipment Effectiveness) er et unikt softwareværktøj for optimering af dit anlægs effektivitet, fra en enkelt unit/maskine til en hel proceslinje eller fabrik.

OEE Module er nemt at integrere på toppen af eksisterende units/linjer og udgør et stærkt værktøj for identificering af bl.a.:

  • OEE værdier og visning i dashboards
  • Top 10 stopårsager (indsatsområder)
  • Her og nu status på linjen / produktionsordre
  • Brugerdefinerede rapporter pr. batch / vagt / døgn
Interface ud mod brugerne foregår via et web-baseret HTML5 dashboard. Hver bruger kan opbygge individuelle dashboard med de KPI data, som er interessante for den enkelte.
  • Konfigurerbar OEE dashboard
  • Anlægsmodel opbygges iht. S88 model.
  • Dataanalyse for anlægsoptimering
  • Integreret produktionsplanlægning
Kontakt dit lokale au2mate kontor for en demonstration af OEE Module og adgang til vores OEE-sandkasse hvor du selv kan teste modulet.

DOWNLOAD PDF

Download denne løsning som datablad.

DOCUMENT MODULE

Au2mate Document Module er et “smart” dokumentationssystem der sikrer, at al anlægsdokumentation er gemt elektronisk på en sikker og forsvarlig måde, og samtidig er adgangen for brugere til dokumentationen gjort nem og intuitiv.

Dokumentationen ligger gemt på en databaseserver og tilgås via QR koder i den fysiske installation, der blot skal scannes vha. en tablet.

Dokumentation som eksempelvis vedligeholdelsesmanualer, operatørmanualer og instruktionsvideoer uploades og lagres på serveren i en S88 databasestruktur. Det er brugeren, der opbygger databasestrukturen i konfigurationssoftwaren, der følger med Document Module. Dokumenter indsættes nemt ved drag and drop i databasen.

Kontakt dit lokale Au2mate kontor for en demonstration af Document Module.


DOWNLOAD PDF

Download denne løsning som datablad.

AR MODULE

Au2mate AR (Augmented Reality) Module er et stærkt supplement til den traditionelle information, der kan hentes via SCADA stationerne i kontrolrummet, og som giver produktionschefer, laboratoriemedarbejdere m.fl. mulighed for øjeblikkeligt at tilgå information vedrørende anlægsstatus, indhold i tanke, kritiske procesværdier mm.

Ved at holde en tablet eller smartphone op foran det installerede anlægsudstyr vil et virtuelt informationslag på kameraskærmen give brugeren øjeblikkelig adgang til udvalgte nøgledata i processen. Systemet kan konfigureres således, at alarmering på kritiske værdier vil være en integreret del af løsningen.

Kontakt dit lokale Au2mate kontor for en demonstration af AR Module.


DOWNLOAD PDF

Download denne løsning som datablad.

24/7 Hotline

+45 8720 3090


FØLG OS

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
mail@au2mate.dk

GDPR