AU2MATE

bæredygtighed

Au2mate har fokus på at levere energioptimerede løsninger. Gennem effektivisering og optimering af produktions- og rengøringsprocesser kan de kontrolsystemer, som leveres af Au2mate, generere store besparelser og bidrage til at minimere af spild, energiforbrug og klimaaftryk. Samtidig kigger vi indad og ser på hvordan vi som virksomhed kan agere ansvarsbevidst og miljørigtigt for at sikre en grønnere verden. Au2mate’s CSR (Corporate Social Responsibility) profil har afsæt i FN’s 17 verdensmål for en bedre og mere bæredygtig fremtid for os alle.

HVAD ER FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING?

 

 

 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og den planet, vi bor på.

Kilde:  https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Vi har valgt at satse på ovenstående 8 verdensmål.

Se nedenstående eksempler på tiltag, ydelser og produkter, som er en del af den indsats Au2mate bidrager med.

OPGRADERING TIL BÆREDYGTIG PRODUKTION

Au2mate skaber store miljømæssige besparelser ved at opgradere software på eksisterende procesanlæg. Ved at optimere effektiviteten af linjerne i produktionen kan forbrug af fx el, vand, damp og kemikalier reduceres med op til 30 %. Dette giver en økonomisk gevinst, men er ikke mindst en miljømæssig gevinst i form af mindre ressourceforbrug og forurening. På en del opgraderingsprojekter har Au2mate udviklet nogle ”SMART solutions” som fx Hibernate, der bruges til at reducere forbrug af isvand og damp samt energi.

Der er verificerede besparelser på ressourceforbrug ved opgradering af procesanlæg på:

 • 20 % på elektricitet

 • 20 % på damp

 • 20 % på isvand

 • 30 % på vand

 • 30 % på kemikalier

AU2MATE DOCUMENT MODULE

Au2mate Document Module er et smart dokumentationssystem, hvor man ved blot at scanne en QR-kode kan tilgå dokumentation, manualer mv. direkte ved det enkelte anlæg via en tablet eller smartphone. Dette betyder mindre forbrug af papir og er således en miljømæssig gevinst.

CIP ANALYSE

I samarbejde med kemikalieproducenten Novadan, har Au2mate udviklet et CIP analyseværktøj, som er designet til at reducere forbruget af vand og kemikalier betydeligt. I en normal CIP proces bruges der lud, syre og vand – en reduktion i forbrug af disse tre vil have en stor effekt på den miljømæssige påvirkning for det enkelte mejeri.

HØJERE UDDANNELSESNIVEAU

Uddannelsesinstitutionen KOLD College blev i 2016 udpeget som nationalt videnscenter og fik derfor bevilliget en sum penge som skulle investeres i en digital opgradering af en del af deres mejeriundervisningsfaciliteter. Au2mate har været med i denne proces og opgraderet styringen af skummesalen på KOLD College så den svarer til det mejerieleverne møder på de faktiske mejerier. Denne opgradering gør at mejerister allerede under deres uddannelse får kendskab til hvordan effektivisering kan minimere spild og dermed gøre produktionen af mejeriprodukter mere miljøvenlig.

Udover således at bidrage til at optimere den danske mejeristuddannelse, har vi på vores hovedkontor i Silkeborg Au2mate Academy. Her afholder vi kurser for teknisk personale, operatører og ledere i bl.a. effektivisering og miljørigtige produktionsprocesser.

EFFEKTIVISERING AF PRODUKTIONSLINJER

OEE (Overall Equipment Efficiency) er et værktøj som benyttes til at optimere produktionslinjer.

Au2mate har udviklet OEE Module som kan identificere flaskehalse i produktionen og synliggøre hvor det bedst kan betale sig at optimere på produktionskapaciteten. Dermed kan OEE Module sikre den bedst mulige effektivitet af anlægget og derved minimere spild.

Resultatet er en mere effektiv og bæredygtig produktion. 

HVAD KAN VI SELV GØRE?

Internt i Au2mate har vi også taget nogle initiativer til gavn for både det globale miljø og arbejdsmiljøet/trivslen hos vores medarbejdere.

 • Vi køber CO2-neutral vedvarende energi fra vindkraft for at reducere den miljøpåvirkning, der er forårsaget af vores elforbrug.
 • Vi har oprettet en trivselsgruppe hos Au2mate som arbejder med at styrke medarbejdertrivslen på arbejdspladsen. Trivselsgruppen har bl.a. fokus på:
  • Forebyggelse af stress
  • Motion i løbet af arbejdsdagen
  • Arbejdsglæde og socialt ansvar
 • Au2mate har siden opstarten i 2001 haft et stigende antal medarbejdere både i Danmark og i vores afdelinger rundt i verden. Derved medvirker Au2mate til at skabe flere arbejdspladser samt økonomisk vækst.
Grøn energi

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Hovedkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FØLG OS


Exhibition