DATABESKYTTELSE IFM. JOBANSØGNINGER

Når du indsender en jobansøgning med dine personlige oplysninger, gemmer vi dine oplysninger i 6 måneder. Det betyder, at vi har adgang til dine personlige oplysninger, såfremt vi har brug for at kontakte dig.

Databehandler
Au2mate vil i alle tilfælde, hvor der modtages ansøgninger med persondata, fungere som databehandler.

Hvilke persondata
Når du indsender dine persondata i forbindelse med en jobansøgning til Au2mate, vil dine persondata, herunder dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, ansættelses- og uddannelseshistorik samt faglige og personlige kompetencer blive delt med relevante chefer.

Persondata indsendt til Au2mate A/S må IKKE indeholde:

 • Informationer om sygdom medmindre informationen er relevant for det pågældende job.
 • Information om graviditet
 • Information om etnisk oprindelse, politiske synspunkter, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforening eller seksualitet.

Brug af persondata
Dine persondata informationer vil udelukkende blive anvendt af Au2mate i forbindelse med rekruttering af personale til Au2mate koncernen.

Dine persondata behandles strengt fortroligt og personer i rekrutteringsprocessen e.g., HR/ledere/chefer/direktører i Au2mate vil have adgang til dine persondata såfremt det er relevant for ansættelsen.

Tidsperiode
Dine persondata vil blive gemt i en periode på 6 måneder regnet fra tidspunktet hvor Au2mate modtager din ansøgning.

Korrektion og sletning af persondata
Du kan til enhver tid, ved henvendelse til Au2mate A/S, få korrigeret urigtige oplysninger, gøre indsigelser for behandling og/eller få slettet din ansøgning.

Kontaktinformationer
Hvis du har spørgsmål til Au2mates behandling af dine persondata i forbindelse med rekruttering, er du velkommen til at kontakte Au2mate A/S, job@au2mate.dk, tlf. +45 8720 5050.


Fortrolighedspolitik

 • Hvilke typer data indsamler og behandler vi, og til hvilke formål?
 • Hvem er den registeransvarlige, og hvem videregiver vi persondata til (databehandlere)?
 • Hvordan lagrer vi dine persondata?
 • Adgang til oplysninger og klager
 • Kontakt, ændringer og opdatering af fortrolighedspolitikken

Au2mate modtager persondata om dig, når du bruger vores kontaktformular på hjemmesiden. Ved din brug af denne kontaktformular giver du Au2mate tilladelse til at behandle dine persondata i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Hos Au2mate anerkender vi, at du muligvis ønsker at holde de persondata, du afgiver online, fortrolige, og vi er opmærksomme på, at vi er forpligtet til at sikre passende
beskyttelse og ansvarlig behandling af alle de persondata, vi modtager.

Hvis du ikke føler, at du kan acceptere denne fortrolighedspolitik, anbefaler vi, at du ikke bruger Au2mates kontaktformular.

Hvilke typer data indsamler og behandler vi, og til hvilke formål?
Au2mate registrerer og behandler persondata om dig for at levere de anmodede tjenester, når du:

 • Bruger kontaktformularen på Au2mates hjemmeside.
 • Sender os en forespørgsel eller hvis vi har indgået kontraktslige forhold sammen.

Au2mate registrerer kun de persondata, der er nødvendige for at kunne levere den tjeneste, du har anmodet om.

Hvem er den registeransvarlige, og hvem videregiver vi persondata til (databehandlere)?
Au2mate A/S, Frichsvej 11, 8600 Silkeborg er registeransvarlig og ansvarlig for datasikkerheden for de indsamlede oplysninger.

De persondata vi har modtaget fra dig, for at kunne levere de varer eller tjenester, du har bestilt, forbliver inden for Au2mate koncernen og videregives kun til tredjepart, såfremt det er en del af de kontrakter vi har indgået med dig. Persondata kunne videregives til:

 • Selskaber i Au2mate-koncernen

Hvordan lagrer vi dine persondata?
Dine persondata behandles muligvis i alle lande, hvor Au2mate har afdelinger. Med din brug af
Au2mates kontaktformular eller videregivelse af oplysninger til Au2mate giver du samtykke til overførsel af oplysninger til lande uden for dit bopælsland, som kan have andre regler for databeskyttelse end dit land eller det land, du befandt dig i, da du indsendte oplysningerne til Au2mate.

Persondataene opbevares kun så længe, det er nødvendigt i relation til de ovennævnte formål.

Adgang til oplysninger og klager
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Au2mate har om dig, og at gøre indsigelse imod registrerede oplysninger og behandlingen af dine persondata. Hvis oplysningerne er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at kræve dem rettet eller slettet.

Desuden har du ret til at protestere mod enhver profilering foretaget af Au2mate.

Hvis du vil vide mere eller ændre de oplysninger, du har givet os, er du velkommen til at kontakte Au2mate A/S ved at maile til mail@au2mate.dk.

Kontakt, ændringer og opdatering af fortrolighedspolitikken
Au2mate er til enhver tid forpligtet til at opholde de lovgivningsmæssige krav til beskyttelse af privatlivets fred. Nederst i vores fortrolighedspolitik kan du altid se hvornår politikken senest blev opdateret.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores fortrolighedspolitik, eller hvordan vi
bruger dine persondata, er du velkommen til at kontakte Au2mate A/S.

Opdateret i maj 2018.

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Hovedkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FØLG OS


Exhibition