PERSONVERN I FORBINDELSE MED JOBBSØKNADER

Når du sender inn en jobbsøknad med dine personopplysninger, oppbevarer vi opplysningene dine i 6 måneder. Det betyr at vi har tilgang til dine personopplysninger dersom vi har behov for å kontakte deg.

Databehandler:
Au2mate vil i alle tilfeller der det mottas søknader med personopplysninger, fungere som databehandler for Au2mate-konsernets selskaper.

Hvilke personopplysninger:
Når du sender inn dine personopplysninger i forbindelse med en jobbsøknad til Au2mate, vil dine personopplysninger, deriblant navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, ansettelses- og utdanningsbakgrunn samt faglig og personlig kompetanse bli videreformidlet til relevante ledere.
Personopplysninger innsendt til Au2mate skal IKKE inneholde:

 • Informasjon om sykdom, med mindre informasjonen er relevant for den aktuelle stillingen
 • Informasjon om graviditet
 • Informasjon om etnisk opprinnelse, politiske synspunkter, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningstilhørighet eller seksualitet

Bruk av personopplysninger:
Dine personopplysninger vil utelukkende bli brukt av Au2mate i forbindelse med rekruttering av personale til Au2mate-konsernet. Ved å godta denne personvernerklæringen gir du dermed samtykke til at Au2mate kan bruke dine personopplysninger i hele Au2mate-konsernet, som også inkluderer selskaper utenfor EU.

Dine personopplysninger behandles strengt fortrolig og bare ledere/sjefer/direktører i Au2mate vil ha tilgang til dine personopplysninger så fremt det er relevant for en ansettelse i deres avdeling.

Tidsrom:
Dine personopplysninger vil bli oppbevart i en periode på 6 måneder regnet fra tidspunktet da Au2mate mottar søknaden.

Korrigering og sletting av personopplysninger:
Ved henvendelse til Au2mate kan du til enhver tid få korrigert uriktige opplysninger og/eller få slettet søknaden din.

Kontaktinformasjon:
Hvis du har spørsmål til Au2mates behandling av personopplysningene dine, er du velkommen til å kontakte Au2mate, job@au2mate.dk, tlf. +45 8720 5050.


PERSONVERNREGLER

 • Hvilke typer opplysninger samler vi inn og behandler, og til hvilke formål?
 • Hvem er behandlingsansvarlig og hvem utleverer vi personopplysninger til? (databehandlere)?
 • Hvordan oppbevarer vi dine personopplysninger?
 • Adgang til opplysninger og innsigelser
 • Kontakt, endringer og oppdateringer av personvernreglene

Au2mate mottar personopplysninger om deg når du bruker vårt kontaktskjema på hjemmesiden. Ved å bruke dette kontaktskjemaet gir du Au2mate tillatelse til å behandle dine personopplysninger i samsvar med disse personvernreglene.

Hos Au2mate anerkjenner vi at du kanskje ønsker at personopplysningene du oppgir på nett, skal være fortrolige, og vi er klar over at vi er forpliktet til å sikre en passende beskyttelse og ansvarlig behandling av alle personopplysningene vi mottar.

Hvis du ikke føler at du kan godta disse personvernreglene, anbefaler vi at du ikke bruker Au2mates kontaktskjema.

Hvilke typer opplysninger samler vi inn og behandler, og til hvilke formål?
Au2mate registrerer og behandler personopplysninger om deg for å levere de forespurte tjenestene når du:

 • Bruker kontaktskjemaet på Au2mates hjemmeside.
 • Sender oss en forespørsel eller hvis vi har inngått kontraktsmessige forhold sammen.

Au2mate registrerer bare de personopplysningene som er nødvendige for å kunne levere den tjenesten du har bedt om.

Hvem er den behandlingsansvarlige, og hvem videreformidler vi personopplysninger til (databehandlere)?
Au2mate A/S, Frichsvej 11, 8600 Silkeborg er behandlingsansvarlig og ansvarlig for datasikkerheten for de innsamlede opplysningene.

De personopplysningene vi har mottatt fra deg for å kunne levere de varene eller tjenestene du har bestilt, forblir innenfor Au2mate-konsernet og videreformidles bare til tredjepart så fremt det er en del av de kontraktene vi har inngått med deg. Personopplysninger videreformidles til:

 • Selskaper i Au2mate-konsernet

Hvordan oppbevarer vi dine personopplysninger?
Dine personopplysninger kan behandles i alle land der Au2mate har avdelinger. Med din bruk av Au2mates kontaktskjema eller videreformidling av opplysninger til Au2mate gir du samtykke til overføring av opplysninger til land utenfor ditt hjemland, som kan ha andre regler for personvern enn ditt eget land eller det landet du befant deg i da du sendte inn opplysningene til Au2mate.

Personopplysningene oppbevares bare så lenge det er nødvendig mht. de ovennevnte formålene.

Adgang til opplysninger og innsigelser
Du har rett til å få innsyn i de opplysningene Au2mate har om deg og fremme innsigelse mot registrerte opplysninger og behandlingen av dine personopplysninger. Hvis opplysningene er ukorrekte, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å kreve dem rettet eller slettet.

Dessuten har du rett til å fremme innsigelse mot enhver profilering som foretas av Au2mate.

Hvis du vil vite mer eller endre de opplysningene du har gitt oss, er du velkommen til å kontakte Au2mate A/S ved å sende e-post til mail@au2mate.dk.

Kontakt, endringer og oppdateringer av personvernreglene
Au2mate er til enhver tid forpliktet til å overholde de lovpålagte kravene til beskyttelse av personvernet. I bunnen av våre personvernregler kan du alltid se når reglene sist ble oppdatert.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til våre personvernregler, eller hvordan vi bruker dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte Au2mate A/S.

Oppdatert mai 2018

INFORMASJON

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Hovedkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FØLG OSS


Exhibition