PERSONVERN I FORBINDELSE MED JOBBSØKNADER

Når du sender inn en jobbsøknad med dine personopplysninger, oppbevarer vi opplysningene dine i 6 måneder. Det betyr at vi har tilgang til dine personopplysninger dersom vi har behov for å kontakte deg.

Databehandler:
Au2mate vil i alle tilfeller der det mottas søknader med personopplysninger, fungere som databehandler for Au2mate-konsernets selskaper.

Hvilke personopplysninger:
Når du sender inn dine personopplysninger i forbindelse med en jobbsøknad til Au2mate, vil dine personopplysninger, deriblant navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, ansettelses- og utdanningsbakgrunn samt faglig og personlig kompetanse bli videreformidlet til relevante ledere.
Personopplysninger innsendt til Au2mate skal IKKE inneholde:

  • Informasjon om sykdom, med mindre informasjonen er relevant for den aktuelle stillingen
  • Informasjon om graviditet
  • Informasjon om etnisk opprinnelse, politiske synspunkter, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningstilhørighet eller seksualitet

Bruk av personopplysninger:
Dine personopplysninger vil utelukkende bli brukt av Au2mate i forbindelse med rekruttering av personale til Au2mate-konsernet. Ved å godta denne personvernerklæringen gir du dermed samtykke til at Au2mate kan bruke dine personopplysninger i hele Au2mate-konsernet, som også inkluderer selskaper utenfor EU.

Dine personopplysninger behandles strengt fortrolig og bare ledere/sjefer/direktører i Au2mate vil ha tilgang til dine personopplysninger så fremt det er relevant for en ansettelse i deres avdeling.

Tidsrom:
Dine personopplysninger vil bli oppbevart i en periode på 6 måneder regnet fra tidspunktet da Au2mate mottar søknaden.

Korrigering og sletting av personopplysninger:
Ved henvendelse til Au2mate kan du til enhver tid få korrigert uriktige opplysninger og/eller få slettet søknaden din.

Kontaktinformasjon:
Hvis du har spørsmål til Au2mates behandling av personopplysningene dine, er du velkommen til å kontakte Au2mate, job@au2mate.dk, tlf. +45 8720 5050.


PERSONVERNREGLER

Innhold
Hos Au2mate verdsetter vi personvernet ditt, og vi tar databeskyttelse på alvor. Vi forplikter oss til å overholde personvernforordningen (“GDPR”, forordning (EU) 2016/679) og andre gjeldende personvernlover i de landene der vi driver virksomhet. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi innhenter fra deg, hvordan vi innhenter dem, hvorfor vi innhenter dem, hvordan vi bruker og utleverer dem, og hvilke rettigheter du har som registrert.

Besøkende på Au2mate.com (nettstedet vårt)
Hvis du besøker nettstedet vårt, samler vi inn personopplysninger om deg hvis du godtar informasjonskapsler. Når du besøker nettstedet vårt, vil du bli bedt om å bestemme hvilke informasjonskapsler du vil godta via våre retningslinjer for informasjonskapsler.
Vi bruker personopplysningene til å forbedre tjenestene våre og til å lære mer om våre besøkendes atferd. Dette gjør vi ved å utføre analyser og statistikk basert på dataene vi samler inn. I tillegg bruker vi personopplysningene dine til interne formål som produktutvikling, optimalisering av markedsføringstiltak osv.

Kunder
Som kunde av Au2mate samler vi inn kontaktinformasjon om deg i forbindelse med prosjekter, markedsføringsarrangementer, webskjemaer, fakturering, kurs og lignende.
Ovennevnte personopplysninger vil kun bli samlet inn i den grad det er relevant for ditt kundeforhold og din interaksjon med Au2mate. Som hovedregel samler vi inn personopplysninger direkte fra deg eller din arbeidsgiver/kolleger, og noen ganger indirekte via informasjonskapsler og lignende.
Vi bruker personopplysningene for eksempel til å administrere ditt kursbesøk, skreddersy tilbud, optimalisere markedsføringstiltak, feilsøking og teknisk vedlikehold, planlegging, gjennomføring og administrasjon av avtaleforholdet og forbedre tjenesten vår.

Leverandører
Hvis du eller din arbeidsgiver er leverandør til Au2mate eller underleverandør til en leverandør til Au2mate, kan vi samle inn personopplysninger fra deg, for eksempel kontaktinformasjon, for å sikre at vårt forretningsforhold kan fungere effektivt og problemfritt.
De ovennevnte personopplysningene vil bare bli samlet inn i den grad det er relevant for ditt leverandørforhold og din samhandling med Au2mate. Som hovedregel innhenter vi personopplysningene direkte fra deg eller din arbeidsgiver/kolleger.
Vi bruker personopplysningene til daglig samarbeid, planlegging, administrasjon, fakturahåndtering m.m. og for å overholde lovpålagte forpliktelser.

Hvordan vi deler og overfører personopplysningene dine
Vi deler bare personopplysningene dine når det er nødvendig for de formålene som er beskrevet ovenfor. De viktigste kategoriene av mottakere er
– Andre selskaper i Au2mate-konsernet
– Au2mates forretningspartnere
– IT-tjenesteleverandører og databehandlere på vegne av Au2mate
– Andre mottakere som gir støtte til Au2mates forretningsvirksomhet, f.eks. advokater og rådgivere
I visse tilfeller kan personopplysningene dine bli overført til land utenfor EU/EØS, eller hvis du befinner deg utenfor EU/EØS, kan personopplysningene dine bli overført til land innenfor EU/EØS eller på annen måte utenfor ditt bostedsland.
Vi selger ikke personopplysningene dine eller utleverer dem til uautoriserte tredjeparter.

Lagring av personopplysninger
Personopplysninger som samles inn for de ovennevnte formålene, vil bare bli lagret så lenge det er nødvendig for det aktuelle formålet. Eksempel:
– Hvis du er kunde eller leverandør, eller hvis arbeidsgiveren din er det, vil vi oppbevare kontaktopplysningene dine så lenge vi har et aktivt forhold til deg, eller så lenge det er nødvendig for å sikre korrekt oppfyllelse av eventuelle gjenværende kontraktsforpliktelser.
– Økonomiske, transaksjons-, skatte-/toll- og compliance-relaterte personopplysninger (f.eks. faktureringsinformasjon, mottatte eller utførte betalinger, resultater av sanksjonsundersøkelser osv.) lagres så lenge det er påkrevd i henhold til gjeldende lov eller så lenge det er nødvendig for å sikre korrekt oppfyllelse av kontraktsforpliktelser.
– Prosjekter. Personopplysningene dine kan bli behandlet i alle land der Au2mate har kontorer. Au2mate jobber ofte på tvers av divisjoner og land.
– Kurs. Au2mate samler inn kontaktinformasjon om deg hvis du har meldt deg på et kurs i Au2mate. Vi oppbevarer dem så lenge det finnes et lovlig grunnlag for å oppbevare dem.

Dine rettigheter
Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger Au2mate har om deg, og du har rett til å protestere mot registrerte opplysninger og behandlingen av personopplysningene dine. Dersom opplysningene er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å kreve at de blir rettet eller slettet.
Videre har du rett til å motsette deg at Au2mate foretar profilering av deg.

Kontakt, endringer og oppdateringer av personvernerklæringen
Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere denne personvernerklæringen når som helst. I den grad endringene i personvernerklæringen anses å være vesentlige og betydningsfulle, vil du bli informert om dette på nettstedet vårt.
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring, er du velkommen til å kontakte Au2mate A/S på e-post: mail@au2mate.dk eller tlf: +45 8720 5050.

Oppdatert juni 2024

INFORMASJON

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Hovedkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FØLG OSS


Exhibition