AU2MATE

INDUSTRIER

Au2mate har kompetanse og leverer løsninger innenfor ulike bransjer og industrier. Vi har levert prosjekter til kunder innen bl.a. Meieri, F&B, Pharma, Fiskeoppdrett, Dyrefor og annen produksjonsindustri.

Meieri­industrien

Au2mate har omfattende prosesskjennskap om og erfaring med meieribransjen. Vi har gjennomført et stort antall prosjekter for kunder i inn- og utland, som spenner over alt fra små oppgraderinger og utvidelser til store green-field prosjekter med tusenvis av objekter.

Vi har gjennomført prosjekter i alle segmenter av meieribransjen, fra konsummelk, yoghurt, ost og smør til filtrering, inndamping og spraytørking.

Vi behersker alle fagområder innenfor ovennevnte, inkludert kompliserte kontrollalgoritmer for blant annet fett- og proteinstandardisering, både i forhold til in-line og batch standardiseringsprinsipper.

Au2mate har utviklet et standard softwarebibliotek for kontroll og overvåking av meieriprosesser. Biblioteket håndterer alle elementer i automatiseringsleveransen horisontalt og vertikalt. Vi håndterer prosessen med full sporbarhet fra innveiing/mottak av råvarer til det ferdige produktet avleveres på lageret. Samtidig håndteres data fra ordre i ERP-systemet ned til aktivering av de enkelte funksjoner i produksjonssoftwaren med full sporbarhet og rapportering på de utførte prosessordrene.

Matvare­industrien

Au2mate har gjennomført mange oppgaver i den øvrige matvaresektor innenfor eksempel juiceproduksjon, bryggeri, kjøttforedling og produksjon av dyrefor.

Prosjektene er gjennomført i tett samarbeid med enten OEM-er som leverer prosessutstyret eller direkte til sluttkunden.

Helautomatisk avvikling av for eksempel juiceresepter med strekkodescanning av råvaretilsetninger og automatisert brix-korreksjon er en naturlig integrert del av løsninger som Au2mate har levert til kunder over hele verden.

Typisk brukes Au2mates softwarebibliotek og standardløsninger på disse prosjektene for full integrasjon fra ERP til kontroll på produksjonsgulvet.

PHARMA­INDUSTRIEN

Au2mate har vært involvert i et større antall prosjekter innen Pharmabransjen. Prosjektene har typisk enten vært i form av anleggskontroll for OEM-kunder som har stått for levering av prosessutstyr, alternativt har vi gitt råd til sluttkunder direkte i forbindelse med design og valg av automatiseringsplattform på prosjekter.

Au2mate har erfaring med prosjektgjennomføring og valideringsrutiner i henhold til GAMP guidelines, og har en dedikert gruppe ingeniører og prosjektledere med fokus på Pharmabransjen.

I vår QA-manual har vi innarbeidet en stor del av valideringsmekanismene som er en naturlig del av VSP rutinene på et Pharma-prosjekt.

Kontakt Au2mate hvis du ønsker mer informasjon om ovenstående.

FISKE­INDUSTRIEN

Au2mate har gjennom årene gjennomført en del prosjekter innen fiskeribransjen. Prosjektene spenner over alt fra kontroll av rengjøringsanlegg (CIP) til totalovervåking av hele fabrikker.

Med Au2mates løsning oppnås en total oversikt over alle produksjonsfasiliteter innenfor konsernet. KPI-data på produksjonsapparatet presenteres oversiktlig på oversiktsskjermer, og anleggseffektiviteten (OEE) måles, beregnes og presenteres på brukerdefinerte dashbord, for rask identifisering av flaskehalser på produksjonslinjene.

Varsling i forbindelse med kritiske tilstander i anlegget er direkte konfigurerbar i løsningen fra Au2mate.

Typisk er Au2mates softwarebibliotek og standardløsninger benyttet på disse prosjektene for full integrasjon fra ERP til kontroll på produksjonsgulvet.

ANDRE INDUSTRIER

I tillegg til de ovennevnte industriene har Au2mate gjennomført et stort antall prosjekter i andre industrier og bransjer.

Et utvalg av våre prosjekter for annen industri:

  • Renseanlegg for både OEM og sluttkunder
  • Kjøle- og ventilasjonsanlegg for OEM og sluttkunder
  • Utility kontroll og overvåkingsprosjekter (kompressorer, kjeler, vann etc.)
  • Cadbury tyggegummifabrik – komplett automatisering for hele fremstillingsprosessen (mixer, coater, dryer etc.)
  • Spillvannsanlegg Kuwait – komplett automatisering for kontroll av spillvann og nøytraliseringsanlegg
  • Tvilum møbler – datainnsamlingsprosjekt
  • Herlev sykehus – ventilasjonsstyring og -overvåking
  • Produksjon av maling – PLC, SCADA og MES software
  • Microcosmos – miljøprosjekt for undersøkelse av klimaforandringer med stigende temperaturer
  • Banedanmark – signalprosjekt
Kontakt Au2mate hvis du har et prosjekt vi kan hjelpe deg med. Vi deltar svært gjerne i en uforpliktende samtale.

INFORMASJON

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Hovedkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FØLG OSS


Exhibition