AU2MATE

OM OSS

Au2mate leverer automatisering og industriell IT og er eksperter på vårt felt. Vi er en prosjektbasert virksomhet, som streber etter å være prosessindustriens foretrukne partner ved å levere unik kvalitet til våre kunder. Vi har hovedkontor i Danmark og har avdelinger i Dubai, England, Tyskland, Norge, Sverige, Frankrike, Portugal, USA og Australien.

HVEM VI ER

OM OSS

Au2mate-eventyret startet i august 2001. Selskapet ble etablert av de to mangeårige kollegaene i automatiseringsbransjen, Carsten G. Jensen og Klaus Dam.

Drømmen med Au2mate var den gang – som nå – å utvikle en vekstvirksomhet som leverer høy verdi til kundene gjennom bedre, billigere og raskere høytforedlede automatiserings- og IT-løsninger. Samtidig ønsket stifterne å skape og videreutvikle en arbeidsplass med fokus på teknologi, høy faglighet, åpen dialog og frihet under ansvar til fordel for kunder, kollegaer og samfunnet rundt.

Au2mate har siden etableringen hvert år levert positive økonomiske resultater og hatt kontinuerlig vekst.

Den fremtidige videreutviklingen av Au2mate er sikret med ny hovedaksjonær, N. FOSS & Co, som i november 2018 overtok 51 % av selskapet.

I mai 2024 kjøpte N. Foss & Co. ytterligere 27 % og eier nå 78 % av aksjene i Au2mate.

OPPGAVE

Å være prosessindustriens foretrukne partner innen automatisering og IT
Kunder foretrekker oss fordi vi er:
 • Faglig nr. 1
 • Enkle å samarbeide med
 • Holder hva vi lover
 • Proaktive i forhold til nye krav og muligheter
Å levere unik kvalitet til rett tid og pris
Vi leverer unike automatiseringsløsninger – rask, i høy kvalitet og til konkurransedyktig pris. Det kan vi fordi vi har:
 • Stor bransjeerfaring
 • Strukturerte utviklingsprosesser
 • Verktøy for effektiv kunnskapsdeling
Å tiltrekke de dyktigste medarbeiderne
Vi prioriterer alltid å være på høyeste faglige nivå. Det gjør oss til en spennende arbeidsplass, hvor man blir utfordret og utviklet av komplekse prosjekter og toppkvalifiserte kolleger.

KULTUR

Vi er PROAKTIVE og ANSVARLIGE
 • Vi tilegner oss hele tiden ny kunnskap, slik at vi kan optimalisere de løsningene kundene våre velger.
 • Vi er ansvarsbevisste i alle sammenhenger.
Vi er ENGASJERTE og NYSKAPENDE
 • Vi er nysgjerrige og har en felles vinnermentalitet som vi bruker i det daglige arbeidet.
 • Vi leverer optimale løsninger fordi vi har fokus på nytenkning.
Vi er ÅPNE og RESPEKTFULLE
 • Vi kommuniserer i en fri, ærlig og konstruktiv ånd.
 • Vi anerkjenner og benytter hverandres individualitet.
Vi tenker TEAM og DELER KUNNSKAP
 • Vi løser oppgaver og yter service som et team.
 • Vi deler kunnskap og erfaringer mellom oss.

DETTE SIER VÅRE MEDARBEIDERE

MEDARBEIDER-INTERVJU

“Vi bruker oftest de nyeste teknologiene.”
“Det er aldri to prosjekter som er like.”

“Dedikerte”

INFORMASJON

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Hovedkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FØLG OSS


Exhibition