AU2MATE

KOMPETANSE

Au2mate leverer prosessautomatiseringsløsninger av høy kvalitet fokusert på Meieri og mat og drikke industrien. Vi håndterer alle aspekter i automatiseringsleveransen fra hardware, prosessbeskrivelser/design og software i alle automatiseringssegmenter fra PLC, HMI, SCADA til MES og ERP integrasjon.

Automatiserings­løsninger

Au2mate utvikler sine løsninger i henhold til internasjonale standarder og ut fra inngående kjennskap til beste praksis i bransjen. Vårt team av ingeniører og eksperter har stor kunnskap om prosessene i bransjene vi betjener, og dette, sammen med vår arbeidsform og metodikk, bidrar til å sikre Au2mate som det naturlige valget når man skal finne en prosessautomatiseringspartner.

Au2mate DNA

 • Sterk prosjektledelse og tett partnerskap med kundene.
 • Løsninger basert på åpne plattformer og internasjonale standarder
 • ISA S88 og S95 standarder
 • Standard softwarebibliotek og arbeidsmetodikk
 • Høyteknologisk testmiljø og prosedyrer for testing med kunden
 • Treningsfasiliteter for kundens teknikere og operatører i Au2mate Academy

 • Installasjon og innkjøring over hele verden er en naturlig del av vår DNA
 • Sterk og kompetent support gjennom Au2mates 24/7 Hotline-senter

PROSESS KOMPETANSE

Au2mate har gjennom mer enn 2000 gjennomførte prosjekter bygget opp solid kompetanse om prosessene i de bransjene vi betjener. I tillegg til automatiseringsdelen er vårt team av ingeniører og eksperter også en sterk partner i design og avklaringsfasen innen en rekke prosessområder, blant annet:
 • Pasteurisering
 • Evaporering
 • Spraytørking
 • Filtreringsanlegg
 • CIP og rengjøringsanlegg
 • Tank- og mikserkontroll
 • Fermenteringsprosesser
 • Osteanlegg og -prosesser
 • Kjøle- og ventilasjonsanlegg
 • Håndtering av serviceinstallasjoner
 • Kjøtt- og dyreforanlegg
 • Farmasøytiske anlegg

SOFTWARE FRAMEWORK

Au2mate leverer både kundetilpassede totalløsninger for styring av hele fabrikker og løsninger for enkelte prosessavsnitt. Våre løsninger dekker alle faser fra råvaremottak til pakkeri.

Våre systemer bygger på plattformer fra de ledende leverandørene av PLC/SCADA-systemer og er designet i nøye samsvar med den enkelte kundes ønsker og behov. Vårt omfattende softwarebibliotek inneholder ferdige strukturerte softwaremoduler som er versjonsstyrte, veltestede og garantert funksjonsdyktige.

MANUFACTORING EXECUTION SYSTEM

En del av en digital transformasjon av et produksjonsområde er implementering av MES (Manufacturing Execution System).

MES er et system som hjelper produksjonsbedrifter med å øke produktkvaliteten, produktiviteten, redusere karbonavtrykket samt forbedre sporbarheten av ressurser og produkter. MES kontrollerer flyten av data i produksjonsområder og mellom produksjonsområder og de administrative systemene. Gjennom det får produksjonsbedrifter synliggjort effektiviteten i produksjonen og kan sørge for at kapasiteten utnyttes best mulig.

Au2mates MES-spesialister hjelper våre kunder med hele digitaliseringsreisen – fra forhåndsanalyse av produksjonen, anbefalinger om hvor man skal starte digitaliseringsveikartet og implementering av MES-løsninger.

Med kundens behov i fokus vil den første dialogen handle om å finne den rette MES-løsningen for kunden. En løsning basert på internasjonalt anerkjente MES-plattformer som AVEVA (Wonderware) og TrakSYS, eller en spesialutviklet løsning som er skreddersydd etter kundens behov.

I tillegg til våre AVEVA- og TrakSYS MES-løsninger har vi egen tilpasset utvikling basert på .NET-plattformen, hvor spesifikke kundeløsninger kan utvikles.

Au2mate er et internasjonalt selskap som integrerer MES-løsninger over hele verden. Vil du vite mer om MES-løsninger? Vennligst kontakt ditt lokale Au2mate-kontor.

HARDWARE OG UTSTYR

Au2mate leverer totale automatiseringsløsninger. Dette inkluderer ofte leveranse av serverutstyr, el-tavler, frekvensomformere, installasjonsmaterialer og hele den elektriske installasjonen.

Våre ingeniører har inngående kjennskap til maskindirektiver og standarder angående tavledesign og sikkerhetskrav i forbindelse med installasjon, oppbygging og godkjenning av styresystemer.

Innkjøring og opplæring

Innkjøring av styresystem og anlegg inngår som oftest som en integrert del av våre leveranser.

Au2mate har stor erfaring med oppstartsforløp over hele verden og deltar naturlig i planlegging og gjennomføring av forløpet fra I/O test, tørr- og våttesting og den første fasen med kommersiell produksjon.

Trening i systemet og opplæring av operatører inngår som en naturlig del av et prosjekt, dels på site og dels på vårt treningssenter Au2mate Academy.

Fra idé til innkjøring

Alle prosjekter beskrives og løses i tett samarbeid med kunden som skal bruke den ferdige løsningen.

Ved store CAPEX-prosjekter utarbeider vi som regel tilbudet vårt ut fra et anbudsdokument som kunden har utarbeidet, ofte med bistand fra rådgivende ingeniør og andre. Andre prosjekter beskriver vi oftest ut fra en henvendelse direkte fra kunden.

Det er avgjørende for oss – og kunden – at prosjektet kan gjennomføres innenfor de avtalte tids- og prisrammene. Derfor er dokumentasjon, dialog og gjensidig tillit essensielle verdier for oss.

SIKKERT FOR MÅLOPPNÅLESE MED VELBESKREVNE PROSJEKTFASER

Vi arbeider med en velprøvd metode med fem veldefinerte faser som trinn for trinn fører dere som kunde og oss gjennom den komplekse oppgaven det er å skape systemanlegg til prosessindustrien.

Partnere og plattformer

VI ER SERTIFISERT HOS FØLGENDE STRATEGISKE SAMARBEIDSPARTNERE

Au2mates ingeniører behersker de ledende systemene og plattformene innen prosessautomatisering. Vi har valgt å fokusere på følgende strategiske kontrollplattformer:

I tillegg har vi erfaring og kompetanse innen følgende utstyr:

 • Pascon

 • SattLine

 • SattCon

 • Accos

 • Citect

 • IGSS

 • Procon-Win

 • IC2000

INFORMASJON

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Hovedkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FØLG OSS


Exhibition