AU2MATE

KOMPETENCER

Au2mate leverer procesautomationsløsninger af høj kvalitet fokuseret på Mejeri og F&B industrier. Vi håndterer alle aspekter i automationsleverancen fra hardware, procesbeskrivelser/design og software i alle automationssegmenter fra PLC, HMI, SCADA til MES og ERP integration.

AUTOMATIONS­LØSNINGER

Au2mate udvikler sine løsninger i henhold til internationale standarder og ud fra indgående kendskab til bedste branchepraksis. Vores team af ingeniører og eksperter har et stort knowhow vedrørende processerne i de brancher, vi servicerer, og dette, sammen med vor arbejdsform og vort metodeapparat, er med til at sikre Au2mate som det naturlige valg, når der skal findes en procesautomationspartner.

Au2mate DNA

 • Stærk projektledelse og tæt partnerskab med kunderne
 • Løsninger baseret på åbne platforme og internationale standarder
 • ISA S88 og S95 standarder
 • Standard softwarebibliotek og metode-apparat
 • Højteknologisk testmiljø og procedurer for test med kunden
 • Træningsfaciliteter for kundens teknikere og operatører i Au2mate Academy

 • Installation og indkøring over hele verden er en naturlig del af vores DNA
 • Stærk og kompetent support igennem Au2mates 24/7 Hotline center

PROCES KNOWHOW

Au2mate har igennem flere end 2000 afviklede projekter opbygget en solid knowhow om processerne i de brancher, vi servicerer. Ud over automationsdelen er vort team af ingeniører og eksperter også en stærk partner i design og afklaringsfasen indenfor procesområder, f.eks.:
 • Pasteurisering
 • Evaporering
 • Spraytørring
 • Filtreringsanlæg
 • CIP og rengøringsanlæg
 • Tank- og mixerkontrol
 • Fermenteringsprocesser
 • Osteanlæg og processer
 • Køle- og ventilationsanlæg
 • Håndtering af serviceinstallationer
 • Kød- og dyrefoderanlæg
 • Farmaceutiske anlæg
 • Line Management Systemer

 • Energy Management Systemer

 • Building Management Systemer

 • Bryggeriautomation

 • Bageriautomation

SOFTWARE FRAMEWORK

Au2mate leverer såvel kundetilpassede totalløsninger til styring af hele fabrikker som løsninger til enkelte procesafsnit. Vore løsninger dækker alle faser fra råvaremodtagelse til pakkeri.

Vore systemer bygger på platforme fra de førende leverandører af PLC/SCADA systemer og er designet i nøje overensstemmelse med den enkelte kundes ønsker og behov. Vores omfattende softwarebibliotek indeholder færdige, strukturerede softwaremoduler, som er versionsstyrede, veltestede og garanteret funktionsdygtige.

INDUSTRIEL DIGITALISERING

Kravene til integration mellem producenternes ERP systemer og produktionsapparat er stadigt stigende. I et hurtigt skiftende marked, hvor nye produkter udvikles og lanceres hyppigt, stiger behovet for øget automatisering og fleksible løsninger tilsvarende.

Au2mates Industrielle IT/MES løsninger sikrer en komplet integration fra ERP til produktionsapparatet. Vi har gennemført en lang række opgaver for kunder i ind- og udland med fokus på bl.a.:

 • MES (Manufactoring Excecutive System)

 • AI integreret i kontrolsystemet

 • Batch-rapportering
 • Dataanalyse for anlægsoptimering

HARDWARE OG UDSTYR

Au2mate leverer totale automationsløsninger. Dette inkluderer ofte leverance af serverudstyr, el-tavler, frekvensomformere, installationsmaterialer samt hele den elektriske installation.

Vore ingeniører har indgående kendskab til maskindirektiv og standarder omhandlende tavledesign og sikkerhedskrav i forbindelse med installation, opbygning og godkendelse af styresystemer.

INDKØRING OG TRÆNING

Indkøring af styresystem og anlæg indgår som oftest som en integreret del af vore leverancer.

Au2mate har stor erfaring med opstartsforløb over hele verden og deltager naturligt I planlægning og gennemførsel af forløbet fra I/O test, tør- og vådtest samt den første fase med kommerciel produktion.

Træning i systemet og oplæring af operatører indgår som en naturlig del af et projekt, dels på site dels på vores træningscenter Au2mate Academy.

Fra idé til indkøring

Alle projekter beskrives og løses i et tæt samarbejde med den kunde, der skal bruge den færdige løsning.

Ved store CAPEX projekter udarbejder vi som regel vort tilbud ud fra et tenderdokument, som kunden har udfærdiget, ofte med bistand fra rådgivende ingeniør m.fl. Andre projekter beskriver vi oftest ud fra en henvendelse direkte fra kunden.

Det er afgørende for os – og kunden – er, at projektet kan gennemføres indenfor de aftalte tids- og prisrammer. Derfor er dokumentation, dialog og gensidig tillid afgørende værdier for os.

Sikkert i mål med velbeskrevne projektfaser

Vi arbejder med en velprøvet metode med fem veldefinerede faser, som trin for trin fører jer som kunde og os gennem den komplekse opgave, det er at skabe systemanlæg til procesindustrien.

Partnere og platforme

Vi er certificeret hos følgende strategiske samarbejdspartnere

Au2mates ingeniører behersker de førende systemer og platforme indenfor procesautomatisering. Vi har valgt at fokusere på følgende strategiske kontrolplatforme:

Derudover har vi erfaringer og kompetence indenfor følgende udstyr:

 • Pascon

 • SattLine

 • SattCon

 • Accos

 • Citect

 • IGSS

 • Procon-Win

 • IC2000

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Hovedkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FØLG OS


Exhibition