AU2MATE

KOMPETENSER

Au2mate levererar högkvalitativa lösningar för processautomation med fokus på mejeribranschen och livsmedels- och dryckesindustrin. Vi hanterar alla aspekter av automationsleveranser från hårdvara, processpecifikationer / design och mjukvara för alla automationssegment från PLC, HMI, SCADA till integration med MES och ERP.

Automations­lösningar

Au2mate utvecklar sina lösningar i enlighet med internationella standarder och ingående kunskap om bästa branschpraxis. Vårt team av ingenjörer och experter har stor kunskap om processerna inom branscherna som vi levererar till. Detta tillsammans med våra arbetsmetoder och vår genomtestade metodik hjälper till att säkra Au2mate som det naturliga valet när man ska välja en partner för processautomation.

Au2mate DNA

 • Effektiv projektledning och nära samarbete med kunderna
 • Lösningarna baseras på öppna plattformar och internationella standarder som ISA S88 och S95
 • Standardiserat bibliotek av mjukvara och testad metodik
 • Högteknologiska testmiljöer och procedurer för test med kund
 • Utbildningsfaciliteter för kundens tekniker och operatörer via Au2mate Academy

 • Installation och driftsättning över hela världen är en naturlig del av vårt DNA
 • Effektiv och kompetent support via Au2mate 24/7 Hotlinecenter.

Process­kunnande

Au2mate har med mer än 2000 slutförda projekt byggt upp gedigen kunskap om processerna inom branscherna som vi levererar till. Förutom automationsdelen är vårt team av ingenjörer och experter även kunniga partners avseende utformningen och klargörandefasen för processområden som:
 • Pastörisering
 • Indunstning
 • Spraytorkning
 • Filtreringsanläggningar
 • CIP och rengöringsanläggningar
 • Tank- och mixerkontroll
 • Fermenteringsprocesser
 • Ostanläggningar och processer
 • Kylnings- och ventilationsanläggningar
 • Hantering av serviceinstallationer
 • Kött- och djurfoderanläggningar
 • Farmaceutiska anläggningar

Mjukvaru­ramverk

Au2mate levererar både kundanpassade lösningar för styrning av hela fabriker och lösningar för enskilda processavsnitt. Våra lösningar täcker alla stadier från råvarumottagning till förpackning.

Våra system bygger på plattformar från ledande leverantörer av PLC / SCADA-system och är utformade i strikt enlighet med den enskilda kundens behov och önskemål. Vårt omfattande mjukvarubibliotek innehåller kompletta, strukturerade mjukvarumoduler som är versionsstyrda, väl testade och garanterat funktionella.

Manufacturing Execution System

En del av den digitala omvandlingen av ett produktionsområde är implementeringen av ett MES-system (Manufacturing Execution System).

MES är ett system som hjälper produktionsföretagen att öka produktkvaliteten, öka anläggningens produktivitet, minska koldioxidavtrycket och förbättra spårbarheten av resurser och produkter. MES kontrollerar dataflödet i produktionsområdet och mellan produktionsområdet och de administrativa systemen. På så sätt får produktionsföretagen insyn i produktionens effektivitet och kan se till att kapaciteten används så optimalt som möjligt.

Au2mates MES-specialister hjälper våra kunder med hela digitaliseringsresan – från förhandsanalys av produktionen, rekommendationer om var digitaliseringskartan ska börja och implementering av MES-lösningar.

Med kundens behov i fokus handlar den inledande dialogen om att hitta rätt MES-lösning för kunden. En lösning baserad på internationellt erkända MES-plattformar som AVEVA (Wonderware) och TrakSYS eller en specialutvecklad lösning som är skräddarsydd för kundens behov.

Förutom våra MES-specialister på AVEVA och TrakSYS har vi egen skräddarsydd utveckling baserad på .NET-plattformen, där specifika kundlösningar kan utvecklas.

Au2mate är ett internationellt företag och därför integrerar vi våra MES-lösningar över hela världen. Vill du veta mer om MES-lösningar kan du kontakta ditt lokala Au2mate-kontor här.

Utrust­ningens hårdvara

Au2mate levererar fullständiga automationslösningar. Detta inkluderar ofta leveranser av serverutrustning, elskåp, frekvensomformare, installationsmaterial och hela den elektriska installationen.

Våra ingenjörer har ingående kunskap om maskindirektiv och standarder avseende utformningen av styrskåp och säkerhetskrav för installation, konstruktion och godkännande av styrsystem.

Drift­sättning och utbildning

Att driftsätta kontrollsystem och anläggningar är vanligtvis en integrerad del av våra leveranser.

Au2mate har lång erfarenhet av processerna för uppstart över hela världen och deltar naturligt i planeringen och genomförandet av förloppet från I/O-tester, torr- och våttester och den första fasen av kommersiell produktion.

Utbildning i systemet och upplärning av operatörer ingår som en naturlig del av ett projekt – dels på plats och dels via vårt utbildningscenter Au2mate Academy.

Från idé till drift­sättning

Alla projekt beskrivs och löses i nära samarbete med kunden som ska använda den slutliga lösningen.

För stora CAPEX-projekt tar vi i regel fram en offert utifrån ett anbudsdokument som kunden har gjort och ofta med hjälp av rådgivande ingenjörer m.fl. Andra projekt beskriver vi främst utifrån en direkt förfrågan från kunden.

Det är avgörande för oss – och kunden – att projektet kan slutföras inom avtalade tids- och kostnadsramar. Därför är dokumentation, dialog och ömsesidigt förtroende avgörande värden för oss.

TRYGGT I MÅL MED VÄLBESKRIVNA PROJEKTFASER

Vi arbetar enligt en beprövad metod med fem väldefinierade faser som steg för steg leder er som kunder och oss genom den komplexa uppgiften att skapa systemanläggningar för processindustrin.

Partners och plattformar

VI ÄR CERTIFIERADE HOS FÖLJANDE STRATEGISKA SAMARBETSPARTNERS

Au2mates ingenjörer behärskar de ledande systemen och plattformarna inom processautomation. Vi har valt att fokusera på följande strategiska kontrollplattformar:

Dessutom har vi erfarenhet och kompetens av följande utrustning:

 • Pascon

 • SattLine

 • SattCon

 • Accos

 • Citect

 • IGSS

 • Procon-Win

 • IC2000

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Huvudkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FÖLJ OSS


Exhibition