DATASKYDD VID JOBBANSÖKNINGAR

När du skickar in en jobbansökan med dina personuppgifter lagrar vi dina uppgifter i 6 månader. Det innebär att vi har tillgång till dina personuppgifter om vi behöver kontakta dig.

Personuppgiftsbiträde
Au2mate agerar som databehandlare i alla fall där ansökningar som innehåller personuppgifter tas emot.

Vilka personuppgifter

När du skickar dina personuppgifter i samband med en jobbansökan till Au2mate kommer dina personuppgifter, inklusive namn, adress, e-postadress, telefonnummer, anställnings- och utbildningshistorik samt yrkesmässiga och personliga färdigheter att delas med relevanta chefer.

Personuppgifter som lämnas till Au2mate får INTE innehålla:
– Uppgifter om sjukdom, såvida de inte är relevanta för arbetet i fråga.
– Information om graviditet
– Uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller sexuell läggning.

Användning av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer endast att användas av Au2mate i samband med rekrytering av personal till Au2mate-koncernen.
Dina personuppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt och personer i rekryteringsprocessen, t.ex. HR/chefer/direktörer på Au2mate, kommer att få tillgång till dina personuppgifter om de är relevanta för rekryteringen.

Tidsperiod

Dina personuppgifter kommer att lagras under en period på 6 månader från det att Au2mate har mottagit din ansökan.

Korrigering och radering av personuppgifter

Du kan när som helst, genom att kontakta Au2mate A/S, få felaktiga uppgifter rättade, invända mot behandlingen och/eller få din ansökan raderad.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om Au2mates behandling av dina personuppgifter i samband med rekrytering kan du kontakta Au2mate A/S, job@au2mate.dk, tel. +45 8720 5050.


INTEGRITETSPOLICY

  • Vilka typer av data samlar vi in och behandlar, och i vilket syfte?
  • Vem är ansvarig för dessa register och vem vidarebefordrar vi personuppgifter till (databehandlare)?
  • Hur lagrar vi dina personuppgifter?
  • Åtkomst till informationen och klagomål
  • Kontakt, ändringar och uppdatering av integritetspolicyn

Au2mate mottar personuppgifter om dig när du använder vårt kontaktformulär på hemsidan. Genom att använda detta kontaktformulär ger du Au2mate tillåtelse att behandla dina personuppgifter i överensstämmelse med denna integritetspolicy.

På Au2mate vet vi att du kan önska hålla de personuppgifter du gett oss online hemliga, och vi är uppmärksamma på att vi har en skyldighet att säkerställa lämpligt skydd och ansvarsfull behandling av alla de personuppgifter vi tar emot.

Om du anser att du inte kan acceptera denna integritetspolicy ber vi dig att inte använda Au2mates kontaktformulär.

Vilka typer av data samlar vi in och behandlar, och i vilket syfte?
Au2mate registrerar och behandlar personuppgifter om dig för att leverera de begärda tjänsterna när du:

  • Använder kontaktformuläret på Au2mates hemsida.
  • Skickar oss en fråga eller om vi har ingått i ett avtal tillsammans.

Au2mate registrerar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera den tjänst du har begärt.

Vem är ansvarig för dessa register, och vem vidarebefordrar vi personuppgifter till (databehandlare)?
Au2mate A/S, Frichsvej 11, 8600 Silkeborg är ansvarig för dessa register och för datasäkerheten av de insamlade uppgifterna.

De personuppgifter vi har mottagit från dig för att kunna leverera varor eller tjänster du har begärt förblir inom Au2mate-gruppen och vidarebefordras endast till tredje parter om detta är en del av det avtal vi har ingått i med dig. Personuppgifter kan vidarebefordras till:

  • Företag i Au2mate-gruppen

Hur lagrar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan behandlas i alla länder där Au2mate har avdelningar. Genom din användning av Au2mates kontaktformulär eller vidarebefordran av uppgifter till Au2mate ger du samtycke till överföring av uppgifter till länder utanför ditt hemland, vilka kan ha andra regler för dataskydd än ditt land eller det land du befann dig i då du skickade uppgifterna till Au2mate.

Personuppgifterna lagras endast så länge det är nödvändigt i relation till ovannämnda syften.

Åtkomst till information och klagomål
Du har rätt till att få information om de uppgifter som Au2mate har om dig, samt att begära information om de registrerade uppgifterna och behandlingen av dina personuppgifter. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att kräva att få dem korrigerade eller raderade.

Dessutom har du rätt att protestera mot eventuella profileringar som görs av Au2mate.

Om du vill veta mer eller ändra de uppgifter du har gett oss är du välkommen att kontakta Au2mate A/S genom att skicka ett meddelande till mail@au2mate.dk

Kontakt, ändringar och uppdatering av integritetspolicyn
Au2mate är alltid förpliktat att upprätthålla de lagenliga kraven på skydd av en persons privatliv. Längst ner i vår integritetspolicy kan du alltid se när policyn senast blev uppdaterad.

Om du har frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy eller hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Au2mate A/S.

Uppdaterad maj 2018.

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Huvudkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FÖLJ OSS


Exhibition