DATASKYDD VID JOBBANSÖKNINGAR

När du skickar in en jobbansökan med dina personuppgifter lagrar vi dina uppgifter i 6 månader. Det innebär att vi har tillgång till dina personuppgifter om vi behöver kontakta dig.

Personuppgiftsbiträde
Au2mate agerar som databehandlare i alla fall där ansökningar som innehåller personuppgifter tas emot.

Vilka personuppgifter

När du skickar dina personuppgifter i samband med en jobbansökan till Au2mate kommer dina personuppgifter, inklusive namn, adress, e-postadress, telefonnummer, anställnings- och utbildningshistorik samt yrkesmässiga och personliga färdigheter att delas med relevanta chefer.

Personuppgifter som lämnas till Au2mate får INTE innehålla:
– Uppgifter om sjukdom, såvida de inte är relevanta för arbetet i fråga.
– Information om graviditet
– Uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller sexuell läggning.

Användning av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer endast att användas av Au2mate i samband med rekrytering av personal till Au2mate-koncernen.
Dina personuppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt och personer i rekryteringsprocessen, t.ex. HR/chefer/direktörer på Au2mate, kommer att få tillgång till dina personuppgifter om de är relevanta för rekryteringen.

Tidsperiod

Dina personuppgifter kommer att lagras under en period på 6 månader från det att Au2mate har mottagit din ansökan.

Korrigering och radering av personuppgifter

Du kan när som helst, genom att kontakta Au2mate A/S, få felaktiga uppgifter rättade, invända mot behandlingen och/eller få din ansökan raderad.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om Au2mates behandling av dina personuppgifter i samband med rekrytering kan du kontakta Au2mate A/S, job@au2mate.dk, tel. +45 8720 5050.


INTEGRITETSPOLICY

Innehåll
På Au2mate värdesätter vi din integritet och vi tar dataskydd på allvar. Vi har åtagit oss att följa den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”, förordning (EU) 2016/679) och andra tillämpliga dataskyddslagar i de länder där vi bedriver verksamhet. Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in från dig, hur vi samlar in dem, varför vi samlar in dem, hur vi använder och lämnar ut dem samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Besökare på Au2mate.com (vår webbplats)
Om du besöker vår webbplats samlar vi in personuppgifter om dig om du accepterar cookies. Du kommer att bli ombedd att bestämma vilka cookies du vill acceptera via vår cookiepolicy när du besöker vår webbplats.
Vi använder personuppgifterna för att förbättra våra tjänster och för att lära oss mer om våra besökares beteende. Detta gör vi genom att utföra analyser och statistik baserat på de uppgifter vi samlar in. Därutöver använder vi dina personuppgifter för interna ändamål såsom produktutveckling, optimering av marknadsföringsinsatser m.m.

Våra kunder
Som kund hos Au2mate samlar vi in kontaktinformation om dig i samband med projekt, marknadsföringsevenemang, webbformulär, fakturering, kurser och liknande.
Ovan nämnda personuppgifter kommer endast att samlas in i den utsträckning som de är relevanta för din kundrelation och din interaktion med Au2mate. Som en allmän regel samlar vi in personuppgifter direkt från dig eller din arbetsgivare/kollegor, och ibland indirekt via cookies etc.
Vi använder personuppgifterna för att t.ex. hantera ditt kursbesök, skräddarsy erbjudanden, optimera marknadsföringsinsatser, felsökning och tekniskt underhåll, planering, genomförande och hantering av avtalsförhållandet samt förbättra vår service.

Leverantörer
Om du eller din arbetsgivare är en leverantör till Au2mate eller en underleverantör till en leverantör till Au2mate kan vi samla in personuppgifter från dig, till exempel kontaktuppgifter, för att säkerställa att vår affärsrelation kan fungera effektivt och smidigt.
Ovanstående personuppgifter kommer endast att samlas in i den utsträckning som är relevant för din leverantörsrelation och din interaktion med Au2mate. Som en allmän regel samlar vi in personuppgifterna direkt från dig eller din arbetsgivare/kollegor.
Vi använder personuppgifterna för dagligt samarbete, planering, administration, fakturahantering etc. och för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter
Vi delar endast med oss av dina personuppgifter när det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs ovan. De huvudsakliga kategorierna av mottagare är:
– Andra företag i Au2mate-koncernen
– Au2mates affärspartners
– IT-tjänsteleverantörer och personuppgiftsbiträden på uppdrag av Au2mate
– Andra mottagare som ger stöd till Au2mates affärsverksamhet, t.ex. advokater och rådgivare
I vissa fall kan dina personuppgifter komma att överföras till länder utanför EU/EES eller om du befinner dig utanför EU/EES kan dina personuppgifter komma att överföras till länder inom EU/EES eller annars utanför ditt bosättningsland.
Vi säljer inte dina personuppgifter och lämnar inte ut dem till obehörig tredje part.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifter som samlas in för ovanstående ändamål kommer endast att sparas så länge som det är nödvändigt för det aktuella ändamålet. Exempel:
– Om du är kund eller leverantör, eller om din arbetsgivare är det, kommer vi att behålla dina kontaktuppgifter så länge vi har en aktiv relation med dig eller så länge som krävs för att säkerställa korrekt uppfyllande av eventuella återstående avtalsförpliktelser.
– Finansiella, transaktionsrelaterade, skatte-/tullrelaterade och efterlevnadsrelaterade personuppgifter (t.ex. faktureringsinformation, mottagna eller gjorda betalningar, resultat av sanktionsgranskningar etc.) lagras så länge som krävs enligt tillämplig lag eller så länge som det är nödvändigt för att säkerställa att avtalsförpliktelser fullgörs på ett korrekt sätt.
– Projekt. Dina personuppgifter kan komma att behandlas i alla länder där Au2mate har kontor. Eftersom Au2mate ofta arbetar över avdelningar och länder.
– Kurser. Au2mate samlar in kontaktinformation om dig om du har anmält dig till en kurs i Au2mate. Vi behåller dem så länge det finns en rättslig grund för att behålla dem.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till den information som Au2mate har om dig och att invända mot registrerad information och behandlingen av dina personuppgifter. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att kräva att de rättas eller raderas. Vidare har du rätt att invända mot all profilering som Au2mate gör.

Kontakt, ändringar och uppdateringar av integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller komplettera denna integritetspolicy. I den mån ändringarna av Integritetspolicyn anses vara väsentliga och betydande kommer du att informeras om detta på vår webbplats.
Om du har några frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta Au2mate A/S via e-post: mail@au2mate.dk eller tel: +45 8720 5050.

Uppdaterad juni 2024

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Huvudkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FÖLJ OSS


Exhibition