AU2MATE

HÅLLBARHET

Au2mate fokuserar på att leverera energioptimerade lösningar.
Genom effektivisering och optimering av produktions- och rengöringsprocesser kan de kontrollsystem som levereras av Au2mate generera stora besparingar och bidra till att minimera svinn, energiförbrukning och klimatavtryck. Samtidigt ser vi inåt och tittar på hur vi som företag kan agera ansvarsfullt och miljövänligt för att säkerställa en grönare värld. Au2mate’s CSR (Corporate Social Responsibility) profil har utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för en bättre och mer hållbar framtid för oss alla.

VILKA ÄR FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING?

 

 

 

FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs av världens stats- och regeringschefer på FN-toppmötet i New York den 25 september 2015. Den är den mest ambitiösa och omvälvande utvecklingsagendan som någonsin har antagits. Målen trädde i kraft den 1 januari 2016 och ska fram till år 2030 leda mot en mer hållbar utveckling för både människor och den planet som vi bor på.

Källa:  https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Vi har valt att satsa på ovanstående åtta världsmål.

Se nedanstående exempel på åtgärder, tjänster och produkter som är en del av den insats som Au2mate bidrar med.

UPPGRADERING TILL HÅLLBAR PRODUKTION

Au2mate skapar stora miljömässiga besparingar genom att uppgradera programvara i befintliga processanläggningar. Genom att optimera effektiviteten i linjerna i produktionen kan förbrukningen av till exempel el, vatten, ånga och kemikalier reduceras med upp till 30 procent. Detta ger en ekonomisk vinst, men är inte minst en miljömässig vinst i form av lägre resursförbrukning och mindre föroreningar. För en del uppgraderingsprojekt har Au2mate utvecklat ”smarta lösningar” som till exempel Hibernate, som används för att minska förbrukningen av isvatten och ånga samt energi.

Det ger verifierade besparingar på resursförbrukningen genom uppgradering av processanläggningar med:

 • 20 % på elektricitet

 • 20 % på ånga

 • 20 % på isvatten

 • 30 % på vatten

 • 30 % på kemikalier

AU2MATE DOCUMENT MODULE

Au2mate Document Module är ett smart dokumentationssystem, där man genom att helt enkelt skanna en QR-kod kan komma åt dokumentation, instruktionsböcker med mera direkt vid den enskilda anläggningen via en pekdator eller smartphone. Detta innebär en minskad användning av papper och är således en miljömässig vinst.

CIP-ANALYS

I samarbete med kemikalietillverkaren Novadan har Au2mate utvecklat ett CIP-analysverktyg som är designat för att avsevärt minska förbrukningen av vatten och kemikalier. I en normal CIP-process används lut, syra och vatten – en minskad förbrukning av dessa tre kommer att få en stor effekt på den miljömässiga påverkan för det enskilda mejeriet.

HÖGRE UTBILDNINGSNIVÅ

Utbildningsinstitutionen KOLD College utsågs 2016 till nationellt kunskapscenter och beviljades därför en summa pengar som skulle investeras i en digital uppgradering av en del av deras mejeriundervisningsinrättningar. Au2mate har deltagit i denna process och uppgraderat styrningen av skumrummet på KOLD College så att den motsvarar det mejerieleverna möter på de faktiska mejerierna. Denna uppgradering gör att mejerister redan under utbildningen får kunskap om hur effektivisering kan minimera svinn och därmed göra produktionen av mejeriprodukter mer miljövänlig.

Förutom att på så sätt bidra till att optimera den danska mejeriutbildningen har vi även Au2mate Academy på vårt huvudkontor i Silkeborg. Här håller vi kurser för teknisk personal, operatörer och ledare i bland annat effektivisering och miljövänliga produktionsprocesser.

EFFEKTIVISERING AV PRODUKTIONSLINJER

OEE (Overall Equipment Efficiency) är ett verktyg som används för att optimera produktionslinjer.

Au2mate har utvecklat OEE Module som kan identifiera flaskhalsar i produktionen och synliggöra var det är mest ekonomiskt fördelaktigt att optimera produktionskapaciteten. Därmed kan OEE Module säkerställa den bästa möjliga effektiviteten för anläggningen och på så sätt minimera svinnet.

Resultatet är en mer effektiv och hållbar produktion. 

VAD KAN VI SJÄLVA GÖRA?

Internt i Au2mate har vi även vidtagit en del åtgärder till förmån för både den globala miljön och arbetsmiljön/trivseln hos våra medarbetare.

 • Vi köper in koldioxidneutral förnybar energi från vindkraft för att minska miljöpåverkan som orsakas av vår elförbrukning.
 • Vi har inrättat en trivselgrupp på Au2mate som arbetar med att främja medarbetarnas välbefinnande på arbetsplatsen. Trivselgruppen fokuserar bland annat på:
  • förebyggande av stress
  • motion under arbetsdagen
  • arbetsglädje och socialt ansvar.
 • Au2mate har sedan starten 2001 haft ett ökande antal medarbetare både i Danmark och i våra avdelningar runt om i världen. På så sätt bidrar Au2mate till att skapa fler arbetsplatser samt ekonomisk tillväxt.
grön energi

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Huvudkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FÖLJ OSS


Exhibition