AU2MATE

INDUSTRIER

Au2mate har kompetensen som krävs och levererar lösningar för olika branscher och industrier. Vi har levererat projekt till kunder inom bland annat mejeriindustrin, livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedelsindustrin, till fiskodlingar, djurfoder och annan produktionsindustri.

Mejeri­industrin

Au2mate har en omfattande processkunskap och erfarenhet av mejeriindustrin. Vi har utfört ett stort antal projekt för kunder både inom- och utomlands som spänner över allt från små uppgraderingar och utbyggnader till stora ”Greenfield”-projekt med tusentals objekt.

Vi har kört projekt inom alla delar av mejeriindustrin från mjölk, yoghurt, ost och smör till filtrering, indunstning och spraytorkning.

Vi behärskar alla discipliner inom ovanstående inklusive komplexa styralgoritmer för exempel fett- och proteinstandardisering – oavsett om det är in-line eller standardiseringsprinciper för batcher.

Au2mate har utvecklat ett standardiserat mjukvarubibliotek för styrning och övervakning av mejeriprocesser. Biblioteket täcker alla delar inom automationsleverans både horisontellt och vertikalt. Vi hanterar processen med full spårbarhet från invägning / mottagning av råvaror och till den färdiga produkten levererad till lagret. Samtidigt hanteras data från ordrar i affärsdatasystemet hela vägen ner till aktivering av de enskilda funktionerna i produktionsmjukvaran med full spårbarhet och avrapportering av körda processordrar.

Livsmedels­industrin

Au2mate har slutfört många uppdrag för den övriga livsmedelssektorn som exempelvis juiceproduktion, bryggeri, köttförädling och djurfoderproduktion.

Projekten utförs i nära samarbete med antingen företagen som tillverkar den slutliga processutrustningen eller direkt med slutkunden.

Helautomatisk reglering av t.ex. juicerecept med skanning av streckkoder för råvarutillsatser och automatiserad Brix-korrektion är en naturlig, integrerad del av alla lösningar som Au2mate levererar till kunder över hela världen.

Vanligtvis används Au2mates mjukvarubibliotek och standardlösningar i dessa projekt för en fullständig integrering av affärsdatasystem till styrning på produktionsgolvet.

Läkemedels­industrin

Au2mate har varit involverade i ett stort antal projekt åt läkemedelsindustrin. Projekten har vanligtvis varit i form av anläggningskontroller åt företag som tillverkar den slutliga processutrustningen och ansvarar för leverans av processutrustning – alternativt har vi i olika projekt väglett slutanvändarna direkt i relation till utformning och val av automationsplattform.

Au2mate har erfarenhet av projektgenomförande och valideringsrutiner i enlighet med riktlinjerna för GAMP och har en särskild grupp av ingenjörer och projektledare som fokuserar på läkemedelsindustrin.

Vi har i vår QA-manual införlivat en stor del av valideringsmekanismerna som är en naturlig del av VSP-rutinerna för ett läkemedelsprojekt.

Vänligen kontakta Au2mate om du vill ha mer information om ovanstående.

Fiske­industrin

Au2mate har under åren utfört ett stort antal projekt inom fiskeindustrin. Projekten spänner över allt från kontroll av rengöringssystem (CIP) till total övervakning av hela fabriker.

Med Au2mates lösningar får man en komplett översikt över samtliga produktionsanläggningar inom koncernen. KPI-data på produktionsapparaten presenteras överskådligt på översiktsskärmar och anläggningens effektivitet (OEE) mäts, beräknas och presenteras på användardefinierade kontrollpaneler för snabb identifiering av flaskhalsar i produktionslinjerna.

Larm i relation till kritiska anläggningstillstånd är direkt konfigurerbara i lösningen från Au2mate.

Vanligtvis används Au2mates mjukvarubibliotek och standardlösningar i dessa projekt från en fullständig integrering av affärsdatasystem till styrning på produktionsgolvet.

Övriga industrier

Förutom ovan nämnda industrier har Au2mate utfört ett stort antal projekt inom andra industrier och branscher.

Ett axplock av våra projekt inom övrig industri:

  • Reningsanläggningar för både tillverkare av slutprodukter och slutkunder
  • Kylnings- och ventilationssystem för tillverkare av slutprodukter och slutkunder
  • Kontroll- och övervakningsprojekt av material (kompressorer, pannor, vatten etc.)
  • Cadbury tuggummifabrik – fullständig automatisering av hela produktionsprocessen (mixer, coater, dryer etc.)
  • Avloppsvattenrening Kuwait – fullständig automatisering för kontroll av spillvatten och neutraliseringsanläggning
  • Tvilum möbler – datainsamlingsprojekt
  • Herlev sjukhus – kontroll och övervakning av ventilation
  • Produktion av färg – PLC, SCADA och MES-mjukvara
  • Microcosmos – miljöprojekt för undersökning av klimatförändringar vid stigande temperaturer
  • Banedanmark – signalprojekt
Vänligen kontakta Au2mate om du har ett projekt som vi ska hjälpa till med. Vi deltar mycket gärna i ett oförpliktigande samtal.

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Huvudkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FÖLJ OSS


Exhibition