AU2MATE

INDUSTRIER

Au2mate har kompetencer og leverer løsninger indenfor forskellige brancher og industrier. Vi har leveret projekter til kunder indenfor bl.a. Mejeri, F&B, Pharma, Fiskeopdræt, Dyrefoder og anden produktionsindustri.

MEJERI­INDUSTRIEN

Au2mate har et omfattende proceskendskab til og erfaring med mejeribranchen. Vi har gennemført et stort antal projekter for kunder i ind- og udland, der spænder over alt fra små opgraderinger og udvidelser til store green-field projekter med tusindvis af items.

Vi har afviklet projekter i alle segmenter af mejeribranchen fra konsummælk, yoghurt, ost og smør til filtrering, inddampning og spraytørring.

Vi behersker alle discipliner inden for ovennævnte inklusive komplicerede kontrol-algoritmer for eksempelvis fedt- og proteinstandardisering, hvad enten det er in-line eller batch standardiseringsprincipper.

Au2mate har udviklet et standard softwarebibliotek til kontrol og overvågning af mejeriprocesser. Biblioteket håndterer alle elementer i automationsleverancen horisontalt og vertikalt. Vi håndterer processen med fuld sporbarhed fra indvejning/modtagelse af råvarer, og til det færdige produkt afleveres på lageret. Samtidig håndteres data fra ordreafgivelse i ERP systemet ned til aktivering af de enkelte funktioner i produktionssoftwaren med fuld sporbarhed og rapportering på de afviklede procesordrer.

FØDEVARE­INDUSTRIEN

Au2mate har gennemført mange opgaver i den øvrige fødevaresektor indenfor eksempelvis juiceproduktion, bryggeri, kødforarbejdning og produktion af dyrefoder.

Projekterne er gennemført i tæt samarbejde med enten OEM’er, som leverer procesudstyret, eller direkte til slutkunden.

Fuldautomatisk afvikling af eksempelvis juice recepter med barkode-scanning af råvaretilsætninger og automatiseret Brix korrektion er en naturlig integreret del af løsninger, som Au2mate har leveret til kunder over hele verden.

Typisk er Au2mates softwarebibliotek og standardløsninger anvendt på disse projekter for fuld integration fra ERP til kontrol på produktionsgulvet.

PHARMA­INDUSTRIEN

Au2mate har være involveret i et større antal projekter i Pharmabranchen. Projekterne har typisk enten været i form af anlægskontrol for OEM kunder, der har stået for leverance af procesudstyr eller alternativt har vi rådgivet slutkunder direkte i forbindelse med design og valg af automationsplatform på projekter.

Au2mate har erfaring med projektafvikling og valideringsrutiner i henhold til GAMP guidelines, og har en dedikeret gruppe af ingeniører og projektledere med fokus på Pharmabranchen.

Vi har i vores QA manual indarbejdet en stor del af de valideringsmekanismer, som er en naturlig del af VSP rutinerne på et Pharmaprojekt.

Kontakt venligst Au2mate, hvis du ønsker mere information om ovenstående.

Aqua culture ­INDUSTRIEN

Au2mate har gennem årene gennemført en del projekter i fiskeribranchen. Projekterne spænder over alt fra kontrol af rengøringsanlæg (CIP) til totalovervågning af hele fabrikker.

Med Au2mates løsning opnås en total oversigt over alle produktionsfaciliteter indenfor koncernen. KPI data på produktionsapparatet præsenteres overskueligt på oversigtsskærme, og anlægseffektiviteten (OEE) måles, beregnes og præsenteres på brugerdefinerede dashboards, for hurtig identificering af flaskehalse på produktionslinjerne.

Alarmering i forbindelse med kritiske tilstande i anlægget er direkte konfigurerbar i løsningen fra Au2mate.

Typisk er Au2mates softwarebibliotek og standardløsninger anvendt på disse projekter for fuld integration fra ERP til kontrol på produktionsgulvet.

ØVRIGE INDUSTRIER

Foruden de ovenfor nævnte industrier har Au2mate gennemført et stort antal projekter i andre industrier og brancher.

Et udsnit af vore projekter til øvrig industri:

  • Rensningsanlæg for både OEM og slutkunder
  • Køle- og ventilationsanlæg for OEM og slutkunder
  • Utility kontrol- og overvågningsprojekter (kompressorer, kedler, vand etc.)
  • Cadbury tyggegummifabrik – komplet automation til hele fremstillingsprocessen (mixer, coater, dryer etc.)
  • Spildevandsanlæg Kuwait – komplet automation for kontrol af spildevand og neutraliseringsanlæg
  • Tvilum møbler – dataopsamlingsprojekt
  • Herlev sygehus – ventilationsstyring og -overvågning
  • Produktion af maling – PLC, SCADA og MES software
  • Microcosmos – miljøprojekt for undersøgelse af klimaforandringer med stigende temperaturer
  • Banedanmark – signalprojekt
Kontakt venligst Au2mate, hvis du har et projekt vi skal hjælpe til med. Vi deltager meget gerne i en uforpligtende snak.

INFORMATION

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Hovedkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FØLG OS


Exhibition