AU2MATE

BÆREKRAFT

Au2mate har fokus på å levere energioptimaliserte løsninger.
Gjennom effektivisering og optimalisering av produksjons- og rengjøringsprosesser kan kontrollsystemene fra Au2mate generere store besparelser og bidra til å minimere avfall, energiforbruk og klimaavtrykk. Samtidig ser vi innover og ser på hvordan vi som selskap kan handle ansvarlig og på en miljømessig forsvarlig måte for å sikre en grønnere verden. Au2mate’s CSR (Corporate Social Responsibility) profil bygger på FNs 17 verdensmål for en bedre og mer bærekraftig fremtid for oss alle.

HVA ER FNs VERDENSMÅL FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING?

 

 

 

FNs globale mål for bærekraftig utvikling ble vedtatt av verdens stats- og regjeringssjefer på FN-toppmøtet i New York 25. september 2015. Det markerte en hittil usett ambisiøs og transformerende utviklingsagenda. Målene trådte i kraft 1. januar 2016 og må innen 2030 sette kursen for en mer bærekraftig utvikling for både mennesker og planeten vi lever på.

Kilde:  https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Vi har valgt å fokusere på de ovennevnte åtte verdensmålene.

Se eksemplene nedenfor av tiltak, tjenester og produkter som er en del av innsatsen Au2mate bidrar med.

OPPGRADERING TIL BÆREKRAFTIG PRODUKSJON

Au2mate skaper store miljøbesparelser ved å oppgradere programvare på eksisterende prosessanlegg. Ved å optimalisere effektiviteten til produksjonslinjene, kan forbruket av f.eks. strøm, vann, damp og kjemikalier reduseres med opptil 30 %. Dette gir en økonomisk fordel, men er ikke minst en miljøfordel i form av mindre ressursforbruk og forurensning. På en rekke oppgraderingsprosjekter har Au2mate utviklet noen “SMART-løsninger” som Hibernate, som brukes til å redusere forbruket av isvann og damp samt energi.

Det er bekreftede besparelser på ressursforbruk når du oppgraderer prosessanlegg på:

 • 20 % på elektrisitet

 • 20 % på damp

 • 20 % på isvann

 • 30 % på vann

 • 30 % på kjemikalier

AU2MATE DOCUMENT MODULE

Au2mate Document Module er et smart dokumentasjonssystem, der du ved å skanne en QR-kode får tilgang til dokumentasjon, manualer osv. direkte på det enkelte anlegget via et nettbrett eller en smarttelefon. Dette betyr mindre papirforbruk og er dermed en miljøfordel.

CIP ANALYSE

I samarbeid med kjemikalieprodusenten Novadan har Au2mate utviklet et CIP-analyseverktøy, som er designet for å betydelig redusere forbruket av vann og kjemikalier. I en normal CIP-prosess brukes lut, syre og vann – en reduksjon i forbruket av disse tre vil ha stor innvirkning på miljøpåvirkningen for det enkelte meieriet.

HØYERE UTDANNELSESNIVÅ

Utdanningsinstitusjonen KOLD College ble utpekt som et nasjonalt kunnskapssenter i 2016 og fikk derfor innvilget en sum penger som skulle investeres i en digital oppgradering av en del av deres melkepedagogiske fasiliteter. Au2mate har vært involvert i denne prosessen og oppgradert ledelsen av skumhallen på KOLD College slik at den tilsvarer det meieristudentene møter på selve meieriene. Denne oppgraderingen betyr at meierister allerede under utdannelsen får kunnskap om hvordan effektivitet kan minimere avfall og dermed gjør produksjonen av melkeprodukter mer miljøvennlig.

I tillegg til å dermed bidra til å optimalisere den danske meieriutdanningen, har vi på vårt hovedkontor i Silkeborg Au2mate Academy. Her holder vi kurs for teknisk personale, operatører og ledere i bl.a. effektivitet og miljøvennlige produksjonsprosesser.

EFFEKTIVISERING AV PRODUKSJONSLINJER

OEE (Overall Equipment Efficiency) er et verktøy som brukes til å optimalisere produksjonslinjer.

Au2mate har utviklet OEE-modulen som kan identifisere flaskehalser i produksjonen og synliggjøre der det lønner seg best å optimalisere produksjonskapasiteten. Dermed kan OEE-modulen sikre best mulig effektivitet av anlegget og derved minimere svinn.

Resultatet er en mer effektiv og bærekraftig produksjon. 

HVA KAN VI GJØRE SELV?

Internt i Au2mate har vi også tatt noen initiativer til fordel for både det globale miljøet og arbeidsmiljøet / trivselen til våre ansatte.

 • Vi kjøper CO2-nøytral fornybar energi fra vindkraft for å redusere miljøpåvirkningen forårsaket av strømforbruket vårt.
 • Vi har opprettet en trivselsgruppe hos Au2mate som jobber for å styrke ansattes trivsel på arbeidsplassen. Trivselsgruppen har bl.a. fokus på:
  • Forebyggelse av stress
  • Mosjon i løpet av arbeidsdagen
  • Arbeidsglede og sosialt ansvar
 • Siden oppstarten i 2001 har Au2mate hatt et økende antall ansatte både i Danmark og i våre avdelinger rundt om i verden. På denne måten bidrar Au2mate til å skape flere arbeidsplasser og økonomisk vekst.
Grøn energi

INFORMASJON

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Hovedkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FØLG OSS


Exhibition