AU2MATE

ACADEMY

Au2mate Academy er et kunnskapssenter innen meieriautomatisering og tilbyr opplæring og trening av ledere, operatører og teknikere innen meieriautomatisering. Opplæringen er rettet mot både ledelse, driftspersonell og teknisk personell, og omfatter: automatiseringskonsepter, instrumentering, PLC, SCADA og MES bygget opp etter rådende industristandarder og beste praksis bl.a. S88 & S95.

Au2mate academy

Et kunnskaps­senter i meieri­auto­matisering

Meierianleggene blir større og mer komplekse både med hensyn til prosesser og anvendt automatiseringsteknologi. Samtidig økes kravene til yteevne, herunder optimalisering av prosesser som kan redusere svinn, energiforbruk og rengjøringsmidler og dessuten forbedre anleggenes oppetid. Dette medfører at kravene til drifts- og vedlikeholdspersonell økes i forhold til kontinuerlig optimalisering. Samt tid til diagnostisering og feilretting på anleggene og automatiseringssystemene! Au2mate Academy tilbyr spesifikke kurs i meieriautomatisering. Opplæringen er rettet mot både ledelse, driftspersonell og teknisk personell, og omfatter: automatiseringskonsepter, instrumentering, PLC, SCADA og MES bygget opp etter rådende industristandarder og beste praksis, bl.a. S88 & S95.

Fagområdene som det kan tilbys opplæring i er blant annet: Betjening, hardware, software, instrumentering, OEE, sporbarhet, rapportering og dokumentasjon. Dessuten tilbyr Au2mate Academy kundetilpasset opplæring og trening etter avtale!

Au2mate råder over nye moderne undervisningsfasiliteter på vår adresse i Frichsvej i Silkeborg, Danmark. Det er teorilokale og dessuten et funksjonsdyktig prosessanlegg med linjestyring, bestående av mottak, råvarelager, pasteur, buffertanker, utlevering/fylling og CIP-anlegg. Anlegget er laget i miniskala for kjøring på vann. Anlegget er bygget opp i industriell standard med instrumentering, PLC, SCADA & MES, slik at teori og praksis kan trenes i sammenheng!

Kontrollsystemet inkluderer løsninger
som brukes i meieriindustrien:

 • Wonderware Intouch/IAS med virtualiserede servere
 • Siemens S7-400 & 1500 system
 • Siemens ET200S & ET200SP I/O
 • Siemens & Allen Bradley lokale HMI-paneler
 • Danfoss, Siemens og Allen Bradley frekvensomformere
 • Allen Bradley CompactLogix system
 • Allen Bradley Point I/O
 • ASi, PROFINET & PROFIBUS fieldbus
 • Sikkerhetsutstyr
 • Wireless teknologi
 • SQL database
 • ERP integrasjon
 • Instrumentering
 • Aktuatorer

Prosessanlegget inkluderer følgende hovedprosess units:

 • “Melkebiler” + mottak
 • Råvaretanker (2 stk.) + miksing
 • Pasteur
 • Ferdigvaretanker (2 stk.)
 • CIP-anlegg med 4 tanker & 1 linje
 • Servicemedier for kaldt & varmt vann + trykkluft

LAST NED DATABLAD

Last ned Au2mate Academy datablad.

LAST NED Branderup case

Last ned Au2mate Academy Branderup case.
AU2MATE ACADEMY KURS

Ta kontakt med koordinator for tjenester og utdanning Heidi S. Ravn for ytterligere informasjon og registrering:

Takk til sponsorer
og samarbeids­partnere

Vi takker sponsorer og samarbeidspartnere
som har levert bistand/utstyr i forbindelse med etableringen av Au2mate Academy.

INFORMASJON

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Hovedkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FØLG OSS


Exhibition