AU2MATE

PRODUKTER

Au2mate har utviklet en rekke produkter for å understøtte våre høyteknologiske automatiseringsløsninger. Produktene er basert på Industri 4.0 og inngår, sammen med vår kompetanse, softwarestandarder og kjennskap, i den digitale verktøykassen som sikrer våre kunder de beste løsningene.

Au2plant

 • ØKER ANLEGGETS FUNKSJONALITET OG YTELSE

 • GIR ENHETLIG FUNKSJONALITET/OPERATØRGRENSESNITT PÅ TVERS AV FABRIKKEN, UAVHENGIG AV MASKINLEVERANDØR

 • REDUSERTE KOSTNADER FOR KONTROLLPROGRAMVARE

 • REDUSERT TIDS- OG KOSTNADSBRUK VED IDRIFTSETTING AV PROGRAMVAREN

 • INKLUDERER MODULER FOR SØMLØS MES/ERP-INTEGRASJON


PROGRAMVARE FOR DIGITALISERING AV ANLEGG

Au2plant er en solid programvarepakke for PLS, HMI og SCADA som inneholder de grunnleggende programvaremodulene, skjermnavigering, metoder og prosedyrer for å sikre en utmerket basisapplikasjon for kundens automatiseringsprosjekter.

Rammeverket egner seg både for nye anlegg og prosjektoppgraderinger, og gir en betydelig reduksjon i tids- og kostnadsbruk i forbindelse med programvareutvikling og idriftsetting.

Au2plant integrerer all kunnskap og beste praksis fra meieriindustrien gjennom Au2mates mangeårige erfaring fra meieribransjen.


Au2plant – scada:

 • Standard layout for toppfelt og menyer

 • Standard alarmsystem og adgangskontroll

 • Avanserte filtrerings- og søkefunksjoner

 • Avspillingsfunksjonalitet

 • Støtte for flere språk

 • Støtte for flere skjermer

 • Maler for visualisering og styring av anleggskomponenter (ventiler, motorer osv.)

 • Standardgrensesnitt for material- og ordrehåndtering

 • Standardmoduler for datainnsamling til produksjonsdatabasen

Au2plant – plc:

 • Kontrollmoduler for styring av anleggskomponenter

 • Standard datastruktur for grensesnitt til MES og hendelsesstyrt datainnsamling

 • Grunnleggende funksjoner (kommunikasjon, synkronisering av tid osv.)

 • Strukturert kontrollspråk i alle moduler

 • Objektorientert programvarestruktur for fleksibelt vedlikehold og utviklingKONTAKT ELLER LAST NED PDF

Kontakt Au2mate for mer informasjon om Au2plant eller last ned løsningen som datablad.


AU2MATE OEE MODULE

Au2mate OEE Module (Overall Equipment Effectiveness) er et unikt softwareverktøy for optimalisering av anleggets effektivitet, fra en enkelt unit/maskin til en hel prosesslinje eller fabrikk.

OEE Module er enkel å integrere på toppen av eksisterende units/linjer og utgjør et kraftig verktøy for identifisering av bl.a.:

 • OEE verdier og visning i dashbord
 • Top 10 stoppårsaker (innsatsområder)
 • Her og nå status på linje / produksjonsordre
 • Brukerdefinerte rapporter pr. batch / vakt / døgn
Interface ut mot brukerne foregår via et web-basert HTML5 dashbord. Hver bruker kan bygge opp individuelle dashbord med KPI-data som er interessante for den enkelte.
 • Konfigurerbart OEE dashbord
 • Anleggsmodell bygges opp iht. S88 modell
 • Dataanalyse for anleggsoptimalisering
 • Integrert produksjonsplanlegging
Kontakt ditt lokale Au2mate-kontor for en demonstrasjon av OEE Module.

LAST NED PDF

Last ned denne løsningen som datablad.

DOCUMENT MODULE

Au2mate Document Module er et “smart” dokumentasjonssystem som sikrer at all anleggsdokumentasjon er lagret elektronisk på en sikker og forsvarlig måte, og samtidig er tilgangen for brukere til dokumentasjonen gjort enkel og intuitiv.

Dokumentasjonen ligger lagret på en databaseserver og tilgang fås via QR-koder i den fysiske installasjonen, som ganske enkelt skannes ved hjelp av et nettbrett.

Dokumentasjon som for eksempel vedlikeholdsmanualer, operatørmanualer og instruksjonsvideoer lastes opp og lagres på serveren i en S88 databasestruktur. Det er brukeren som bygger opp databasestrukturen i konfigurasjonssoftwaren som følger med Document Module. Dokumenter settes enkelt inn med drag and drop i databasen.

Kontakt ditt lokale Au2mate-kontor for en demonstrasjon av Document Module.


LAST NED PDF

Last ned denne løsningen som datablad.

Separator upgrade Unit

Au2mate har utviklet et «sett» ment for oppgradering av styringssytemet for separatorer. Det eksisterende styringssystemet erstattes i en 1:1 operasjon, med et nytt system fra Siemens eller Rockwell, der installasjoner, kabling og grensesnitt forblir værende inn mot og ut fra systemet. En ny bakveggplate og en ny HMI-operatørstasjon leveres for å erstatte det eksisterende styringspanelet.

FUNKSJONALITETEN VIL VÆRE FORHÅNDSINNSTILT I SAMSVAR MED DEN EKSISTERENDE APPLIKASJONEN MED FØLGENDE GENERELLE MODUSER/FUNKSJONER:

 • Start/stopp separator fra den lokale HMI
 • Produksjons- eller CIP-valg
 • Timing og styring av delvis og full slamfjerning
 • Registrering av driftstimer

Timerinnstillinger:

 • Utkoplingsforsinkelse
 • Delvis slamfjerningstid
 • Full slamfjerningstid
 • Installasjon kan være inkludert eller utføres av kjøper

LAST NED PDF

Last ned denne løsningen som datablad.

MASStermate

Au2mate standardiseringsenheten brukes for automatisk standardisering med høy nøyaktighet av fettet i % i kremlinjen og i melklinjen etter en melkeseparator. Standardiseringsenheten kan brukes i både nye og eksisterende installasjoner.

Standardiseringsenheten kan brukes som et separat styrt system eller bli integrert sømløst i fabrikkens styringssystem. Enheten er forhåndstestet og leveres klar for installasjon i meieriet.

GRUNNLEGGENDE KONFIGURASJON

Au2mate MASStermate standardiseringsenheten er forhåndsmontert, kablet og testet på ramme med følgende utstyr:

 • Styringspanel
 • 2 stk. masseflyt-sendere
 • 1 stk. gjennomstrømmings-sendere
 • 2 stk. reguleringsventiler
 • 2 stk. prosessventiler
 • 2 stk. manometer

TILLEGGSVALG

 • S88-integrasjon med bedriftssystem
 • Grensesnitt til melkeanalyseapparat
 • Tankstandardisering
 • Oppkobling til fjernservice

LAST NED PDF

Last ned denne løsningen som datablad.

DATA ANALYSE MODUL

Au2mate’s Data analyse modul er et analyseverktøy for optimalisering av produksjonsprosesser.

Ved å analysere og fokusere på produksjonsprosesser, kan bedrifter oppnå store besparelser i tid og ressurser.

 • Rask og enkel tilgang til data
 • Raskt overblikk over data
 • Optimaliseringsverktøy – reduserer tap og tidsforbruk
 • Svært fleksibel rapporteringsløsning
 • Sammenligning med «golden batch» for effektiv analyse
 • Kundetilpasset fokuspunkter
 • Dokumentasjon av prosesser

Applikasjonen vil skape intuitive grafiske dashboard og rapporter som viser avvik, advarsler og kritiske alarmer. Alt for å veilede personell for å optimalisere prosessen med hensyn på effektivitet, kvalitet og kostnad, og samtidig minimere tap og bidra positivt til miljøbelastning.


LAST NED PDF

Last ned denne løsningen som datablad.

INFORMASJON

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
loading...

GDPR

Hovedkontor

+45 8720 5050


24/7 Hotline

+45 8720 3090

FØLG OSS


Exhibition