AU2MATE

PRODUKTER

Au2mate har utviklet en rekke produkter for å understøtte våre høyteknologiske automatiseringsløsninger. Produktene er basert på Industri 4.0 og inngår, sammen med vår kompetanse, softwarestandarder og kjennskap, i den digitale verktøykassen som sikrer våre kunder de beste løsningene.

AU2MATE OEE MODULE

Au2mate OEE Module (Overall Equipment Effectiveness) er et unikt softwareverktøy for optimalisering av anleggets effektivitet, fra en enkelt unit/maskin til en hel prosesslinje eller fabrikk.

OEE Module er enkel å integrere på toppen av eksisterende units/linjer og utgjør et kraftig verktøy for identifisering av bl.a.:

  • OEE verdier og visning i dashbord
  • Top 10 stoppårsaker (innsatsområder)
  • Her og nå status på linje / produksjonsordre
  • Brukerdefinerte rapporter pr. batch / vakt / døgn
Interface ut mot brukerne foregår via et web-basert HTML5 dashbord. Hver bruker kan bygge opp individuelle dashbord med KPI-data som er interessante for den enkelte.
  • Konfigurerbart OEE dashbord
  • Anleggsmodell bygges opp iht. S88 modell
  • Dataanalyse for anleggsoptimalisering
  • Integrert produksjonsplanlegging
Kontakt ditt lokale Au2mate-kontor for en demonstrasjon av OEE Module.

LAST NED PDF

Last ned denne løsningen som datablad.

DOCUMENT MODULE

Au2mate Document Module er et “smart” dokumentasjonssystem som sikrer at all anleggsdokumentasjon er lagret elektronisk på en sikker og forsvarlig måte, og samtidig er tilgangen for brukere til dokumentasjonen gjort enkel og intuitiv.

Dokumentasjonen ligger lagret på en databaseserver og tilgang fås via QR-koder i den fysiske installasjonen, som ganske enkelt skannes ved hjelp av et nettbrett.

Dokumentasjon som for eksempel vedlikeholdsmanualer, operatørmanualer og instruksjonsvideoer lastes opp og lagres på serveren i en S88 databasestruktur. Det er brukeren som bygger opp databasestrukturen i konfigurasjonssoftwaren som følger med Document Module. Dokumenter settes enkelt inn med drag and drop i databasen.

Kontakt ditt lokale Au2mate-kontor for en demonstrasjon av Document Module.


LAST NED PDF

Last ned denne løsningen som datablad.

AR MODULE

Au2mate AR (Augmented Reality) Module er et kraftig supplement til den tradisjonelle informasjonen som kan lastes ned via SCADA-stasjonene i kontrollrommet, og som gir produksjonsledere, laboratoriemedarbeidere m.fl. mulighet for øyeblikkelig å få tilgang til informasjon vedrørende anleggsstatus, innhold i tanker, kritiske prosessverdier mm.

Ved å holde et nettbrett eller en smarttelefon opp foran det installerte anleggsutstyret, vil et virtuelt informasjonslag på kameraskjermen gi brukeren øyeblikkelig tilgang til utvalgte nøkkeldata i prosessen. Systemet kan konfigureres slik at varsling om kritiske verdier vil være en integrert del av løsningen.

Kontakt ditt lokale Au2mate-kontor for en demonstrasjon av AR Module.


LAST NED PDF

Last ned denne løsningen som datablad.

24/7 Hotline

+45 8720 3090


FØLG OSS

INFORMASJON

Au2mate A/S
Frichsvej 11
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8720 5050
mail@au2mate.dk

GDPR